нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Колко часа всъщност е един дистанционен работен ден?

Снимка: Guliver/ Getty Images

Все по-уморени, склонни към бърнаут, залитащи между перфекционизма и неглижирането на задачите според оценката на началниците или отсъствието й или според вътрешната мотивация, стъписани от новите сметки за режийни разходи в семейния бюджет, принудени да отделят време и за да помагат на децата "в движение". Така се чувстват все повече българи, които през последните близо девет месеца по принуда започнаха дистанционна работа. Тези изводи се очертават в интервю на БТА с Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите на Българската стопанска камара /БСК/ и с директора "Индустриални политики" в Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Теодор Дечев.

Около 40 на сто от работодателите са въвели частичен или пълен режим на дистанционна работа

Данните от годишната анкета на БСК показват, че около 40 на сто от работодателите са въвели частична или пълна дистанционна работа в своите компании, като практически няма незасегнат сектор, коментира Томчо Томов. Приблизително подобни са били данните и през пролетта на тази година, когато беше въведен и почти пълен локдаун в държавата.
АИКБ не е провеждала представително изследване за работата от разстояние в настоящия момент, но можем с увереност да заявим, че за кратък срок е достигнат делът на работещите от разстояние от април, коментира за БТА директорът "Индустриални политики" в АИКБ Теодор Дечев. Той допълни, че някои компании са продължили да работят дистанционно и след вдигането на ограничителните мерки. Много отделни служители също са предпочели да останат да работят от разстояние.
Всички знаят простата формула, че всяка работа, която се извършва с помощта на компютър, в повечето случаи може да се пригоди за извършване от разстояние, респективно - и от дома, коментира Дечев. Така че, трябва да говорим не само за сектори, в които е приложима дистанционната работа, а и за работни места. В едно стоманодобивно предприятие непрекъснатото металолеене няма как да премине към "работа от разстояние", но примерно, счетоводителите спокойно могат да си останат у дома, коментира Дечев.

През интернет е много по-изморително
"Проучванията показват, че общуването през интернет платформи е много по-изморително за служителите, отколкото срещите лице в лице. В дългосрочен план тази практика ще има вредно въздействие върху здравето и производителността на служителите. Засилва се опасността от бърнаут. Възникват проблеми в екипното взаимодействие и менторството", каза Томчо Томов.
След първоначалната радост от чувството на свобода в преценката и вземането на решения в работата, дойде и умората от безкрайния дистанционен работен ден на няколко фронта - работник - от 8.00 ч. - неизвестно докога, учител - в същия период (когато децата преминаха на дистанционно обучение), шеф готвач - постоянна заетост с доставка по стаите на хоум офиса, психолог, логистик-снабдител (според това какъв прозорец за пазаруване ще бъде предложен от управляващите), медиатор между няколко поколения в семейството и дори парамедик - все пак някой трябва да контролира домакинството да си пие витамините по график, главен хигиенист на фамилията (пандемия е) и задължително оптимист - човекът с фенера, който се пъха в тунела на всеки член на семейството, за да открие индивидуалния му изход (24-часова заетост).

Свръхнатоваренот и при работата от дистанция
Експертните наблюдения на Томчо Томов на персоналните ни усещания за разнопосочната ни и безкрайна дистанционна трудова заетост показват, че е трудно да се даде еднозначна оценка дали производителността ни се повишава, или не, но за по-голямата част от персонала тя се повишава, дори се наблюдава свръхнатовареност в някои случаи.
Онлайн ангажираността предполага гъвкавост на работното време, липса на фиксирани часове за работа и, в тази връзка, вкл. има възможност за удължаване на работния ден, коментира Томчо Томов. Според него, при дистанционната работа се измерва ефективността, качеството и срочността на изпълнените задачи, не толкова продължителността на работния ден, т.е. мерим не количествено, а качествено.
Според Теодор Дечев, в много случаи самите служители разпределят изпълнението на служебните си задължения по предпочитан от тях начин в рамките на денонощието, който се различава от стандартния непрекъснат осемчасов работен ден. Възникващите възможности за допълнително ангажиране с учебния процес на децата им, довежда при част от работещите родители до изместване на времето за работа в други часови пояси, посочи Дечев. По отношение на възможностите за злоупотреба, според него, в много държавни институции в условията на дистанционна работа се възпроизвеждат злоупотреби с работното време, които се извършваха и преди началото на пандемията.

Работата никога не свършва...

Тези, които работят много, често работят извънредно, но този труд не се заплаща, защото ръководителите на звената прилагат формулата "извънредно работят тези, които не умеят да се вместят в осемчасовия работен ден", заяви Теодор Дечев и допълни, че при дистанционната работа тази формула може да се прилага още по-успешно. В частния сектор подобен режим е несравнимо по-рядък, защото никой не би търпял фигурантите, които на практика експлоатират добрите служители, смята Дечев.
Според него, където спецификата на работата позволява да се работи от разстояние, производителността на труда не се е намалила. "Създава се впечатление, че поне в периода април - май работещите от разстояние се трудеха дори по-интензивно на някои места", коментира експертът. Според него, спецификата на работата от разстояние позволява постоянна връзка, от една страна, между мениджърите и работещите и служителите, а от друга - между самите работници, така че това в определена степен дори благоприятства производителността на труда.
При дистанционната работа се подобрява делегирането на задачи и контролът се насочва към оценката на крайните резултати в изпълнението. Това повишава автономността на служителите и подобрява качеството на обратната връзка, отбеляза Томчо Томов и допълни, че се използват информационни технологии за управление и мониторинг на процесите, допълнително програмно софтуерно осигуряване и се засилва вниманието към защитата на данните и киберсигурността.
Според Теодор Дечев, по принцип, работата от разстояние благоприятства създаването на по-неформални отношения между мениджъри и работници и служители. Според него е рано да се направят обобщения и за промените в общуването между работниците, защото периодът на прилагане на ограничителните мерки беше сравнително кратък. Още повече, че върху психологическия фон много по-силно влияние е оказало самото състояние на стрес от пандемията, отколкото преместването на работното място у дома.

Повече за по-малко

Томчо Томов отбеляза, че въпреки по-голямата ни ангажираност при дистанционната работа, засега системите за стимулиране на работниците не са променени. В БСК нямат данни за стопански ръководители на фирми, които са минали на дистанционна работа, да покриват някои от разходите на работниците им - ток, интернет и други.
Според Теодор Дечев, едва ли работодателите биха покрили сметките за ток на подчинените си, защото работата от разстояние не довежда до съществени различия в битовите сметки, но е възможно да се финансира преминаването на по-добри абонаментни планове за интернет и други подобни решения. Според него, е възможно и у нас да се приложи световната практика служителите да работят в така наречените "телецентрове" - офис центрове с високоскоростен, широколентов интернет и обособени голям брой индивидуални работни места, които се взимат под наем. Ако се запази устойчива тенденция към преминаване на работа от разстояние, ще възникнат и други по-иновативни подходи за подобряване на работната среда и на мотивацията на работещите, смята Теодор Дечев.
От БСК смятат, че практиката с дистанционната работа ще продължи, особено при фирмите, които са инвестирали по-активно в информационни и софтуерни решения. Според Теодор Дечев от АИКБ, има твърде много специфики в отделните отрасли и в отделните компании, които трудно могат да бъдат отчетени, за да се определи каква част от фирмите ще се върнат към режима си на работа от преди пандемията. Със сигурност обаче, можем да очакваме като бизнес резултат забавяне на търсенето на нови офис площи след излизането ни от пандемията, коментира Дечев. Според него причините ще бъдат две - едната е, че фирмите ще бъдат много предпазливи преди да влизат в разходи за нови офис площи, и втората - че мнозина ще потърсят алтернативата на дистанционната работа. Тя вече е така да се каже "проверена в боя", доказано е, че е технологически напълно изпълнима, а дори и най-консервативните мениджъри са се убедили, че този начин на работа не саботира реда и контрола в компаниите, допълни Дечев.

Време за реформи

Томчо Томов напомни, че БСК отдавна настоява за цялостна реформа в трудовото законодателство (вкл. нов Кодекс на труда), така че то да отговори на съвременните реалности. Част от тези реалности са дистанционните форми на труд, които следва да намерят отражение и в КТ. Работата от разстояние поставя някои въпроси, свързани с оценката на риска, подобряването на условията на труд, измерване на параметрите в работната среда, действия и отговорности при трудови инциденти, които трябва да намерят адекватен отговор в трудовото законодателство, коментира експертът.
Според Теодор Дечев, не са необходими промени в КТ относно дистанционната работа. В България работата от разстояние е регламентирана чрез прилагане в законодателството на споразумение, сключено между социалните партньори, специално за дистанционната работа. В законодателен план е необходимо да се въведе нормативна уредба на престоите на работната сила за случаите, когато те се дължат на заповед на компетентен държавен орган, заяви Дечев и напомни, че това е съвместно искане на АИКБ и КНСБ.

 

още от Job Мениджър