Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Дайте смисъл, създайте дух

2713

Огнян Киряков

Да започнем с популярния цитат на Ричард Брансън „Клиентите не са на първо място. На първо място са служителите. Ако се погрижите за служителите си, те ще се погрижат за клиентите ви“. Джак Уолш казва "Има само три критерия, по които ще узнаете всичко необходимо за цялостното представяне на всяка организация: ангажираност на служителите, удовлетвореност на клиентите и паричния поток." Все повече мениджъри осъзнават, че служителите са основния капитал на фирмите. Повечето от бизнесите използват едни и същи технологии и произвеждат подобни продукти. Защо тогава има разлика в успешното представяне на фирмите? Отговорът е - служителите.  Те са най-силното конкурентно предимство.

В световен мащаб служителите изглеждат доста отегчени. Проучвания показват, че само един на седем души се чувства ангажиран с това, което работи. Работата на свободна практика и работата извън офис стават все по-популярни. Все повече хора, оставят  корпоративните работни места, където се чувстват демотивирани, неоценени, затрупани и прегорели. Така, че за мениджърите е важно да помислят как служителите да бъдат поставени в среда сходна с някои от основните принципи на разрастващата се дигиталната номадска култура. Такива принципи са намиране на смисъл, в това което правиш, гъвкаво работно време, работа от разстояние и възможност за реализиране на собствени идеи. Как на корпоративната култура да й се придаде дух, така че обикновеният човек да развие целия си потенциал, а не да се чувства като запис в клетката на таблица?

 

Преживяването на служителите като процес

Управлението на човешките ресурси трябва да вземе най-добрите практики от обслужването на клиентите. Както говорим за клиентско преживяване (customer journey), така трябва да опишем ясно преживяването на служителите (employee journey), докато са в компанията. Отнасяйте се със служителите като с ваши клиенти. Често се използва и фразата пътешествие на служителите (employee journey). Опишете ясно всички стъпки на взаимодействие със служителите от момента на търсене, през наемане, въвеждане в работата и така нататък до прекратяването на работните взаимоотношения. Защо не и добавяне на една стъпка след напускане. Бившите колеги трябва да са вашите най-значими посланици на добрите практики в компанията ви. Целта на описване на пътешествието на служителите е да установите липсващи елементи, места, в които има забавяне или прекъсване или пък стъпки, които не добавят стойност към преживяването на служителите.

 

Дизайн мислене

За описание на преживяването на служителите успешно можете да приложите принципите на дизайн мисленето (Design thinking). Това е популярен структуриран процес за творческо решаване на задачи. Ето накратко какво да направите.

 

Стъпка 1: Опишете идеалния служител

Кой е вашият краен “клиент”? Личността, качествата на идеалния служител и очакванията му са основата, която ще ви помогне да разберете кого искате да привлечете във фирмата. Как този човек мисли и чувства и каква е мотивацията му. Образът на идеалния служител ще ви подскаже къде да го намерите, как да говорите с него, какво да му предложите и как да изградите връзка с него.

 

Стъпка 2: Определете нуждите и желанията на служителя

Проучете неговите нужди, очаквания и цели, така както правите за потенциалните си клиенти. Помислете за живота, който води и разберете какво го кара да се чувства ценен, какво го предизвиква, какви са неговите страсти и страхове, какво прави, за да ги преодолее и на кого разчита, за да взема решения.

 

Стъпка 3: Генерирайте идеи

Организирайте брейнсторм за идеи за подобряване на всеки етап от преживяването на служителите. Не се ограничавайте и мислете нестандартно. Съберете 3-5 служители, които са ангажирани с компанията и организирайте творчески работни сесии. Обяснете защо това е важно и най-вече какво искате да постигнете, за да създадете съпричастност.

 

Стъпка 4: Създайте прототипи на инициативи

Опишете в детайл една или няколко от генерираните идеи, за да ги споделите с други служители и да проверите дали те работят. Изберете отдел, който е готов да отдели време в изпълнението на инициативата за да разберете какъв е реално ефектът върху начина на работа на служителите. Помолете ги да записват своите мисли и заключения, за да ги използвате при разпространение на служителските програми в по-широк мащаб.

 

Стъпка 5: Тествайте

Изпробвайте идеите си и получете отзиви от служителите. Започнете да прилагате промените една по една. Създайте проста система за събиране на обратна връзка. Обяснете на всички какви са целите, как работят новите процеси и защо е важно да бъдат въведени.

Създаването на преживяване на служителите, което да насърчи ангажираността им, удовлетворението от работата и производителността им са цел за всяка организация. Важно е да се фокусирате върху вродените човешките нужди за реализация на собствения потенциал и необходимостта за създаване на стойност за себе си и околните.

 

На борда

Няма да имате втори шанс да направите добро първо впечатление на новоназначените служители. Ако оставите горчив вкус от първия ден, първата седмица и първия месец на новобранците, смятайте, че те са безвъзвратно загубени за каузата ви. По-скоро отколкото очаквате, служителят ще потърси щастието си другаде. Всичките ви усилия да го откриете и привлечете, отиват на вятъра.

 

Автоматизация на рутинните дейности

Колкото повече технологии за автоматизация на рутинните HR дейности въвеждате, толкова повече мениджърите ще имат време за човешко взаимодействие. Осигурете им повече време да прекарват в изграждането на взаимоотношения с екипите си и да разбират какво е важно за тях като отделни хора и участници в колективи. Нека ръководителите да се фокусират върху теми, които са важни за успеха на организацията в дългосрочен план. Такива теми са разбиране на фирмената стратегия, изграждане на таланти, коучинг на лидери и създаване на връзки между отделите. Дейности, които в повечето случай се извършват ръчно и могат да се автоматизират са управление на отпуски, пътувания, свързване на системата за управление на човешките ресурси със системата за заплати или дейности водещи до двойно въвеждане на една и съща информация в различни системи. Мислете все повече в посока предлагане на самообслужване на служителите.

 

Оценка на изпълнението

Оценката на изпълнението на дългосрочните задачи трябва да се превърне в динамичен процес изпълняван на всеки месец, а не един-два пъти в година. Ползата е взаимна и за работодателя, и за служителя. Никой не трябва да чака една година за да даде или получи обратна връзка. Служители, които имат отлични резултати трябва да бъдат поведени към по-сериозни роли. Тези които изостават, но имат добър потенциал за развитите имат нужда от подкрепа и менторство. Каквито и да са действията за корекция, те трябва да бъдат извършени веднага.

 

Придобивките

Служителите ценят различни придобивки по различен начин. Направете собствено проучване за да знаете, че това което правите за служителите в организацията се посреща добре. Не предозирайте тиим билдингите. Особено тези, които въвличат големи групи от хора. Възможно е чести тиимбилдинги, особено извън работно време да се превърнат в бреме. Опитайте забавления на по-малки групи от хора. След време започнете да смесвате различни отдели. Трудно е да се угоди на всеки. Помислете за персонализирани придобивки. Разширете придобивките и за служителите наети на непълно работно време.

Начина, по който работят компаниите се променя. Поставете служителите на първо място и няма да сгрешите. Направете преживяването им в офиса неповторимо в положителния смисъл на думата и те може да ви се отблагодарят с лоялност. Успех!

Автор: Огнян Киряков
още от Коментари
26
Петък
Април