нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Как да инвестираме в peer-to-peer платформите за кредитиране

Стойне Василев, създател на сайта за лични финанси и собствен бизнес SmartMoney.bg, председател на УС на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК)
 

 сме (буквално) залети от реклами за бързи и онлайн кредити. На всяка спирка и на всеки стълб ни призовават да вземем заем „само с лична карта“, без поръчител, до заплата или до следващата заплата. Ако съдим по нарастващия брой и засиленото присъствие на тези небанкови финансови институции в нашето ежедневие, това е добър бизнес. В същото време, лихвите по банковите депозити са се насочили стремително надолу и скоро ще ударят нулата.

В тази ситуация, много от нас се питат дали може да се възползваме от нарастващата популярност на малките кредити и да реализираме по-висока доходност от тази по банковите депозити.

Тази възможност е вече достъпна и за хората в България. Peer-to-Peer кредитирането (или P2P) е онлайн платформа, на която се срещат хора, които имат нужда от сравнително малки кредити, и такива, които търсят по-висока доходност за своите спестявания. Изцяло онлайн базираните посредници имат ниски оперативни разходи, което позволява да се предлагат кредити с по-ниски лихви от другите финансови институции, а в същото време инвеститорите получават много по-висока доходност при разумно ниво на риска. Онлайн платформите вземат малък процент от всеки кредит и това е достатъчно, за да развиват бизнеса си.

P2P кредитирането отбеляза сериозен ръст през последните няколко години, като най-големите платформи като брой отпуснати заеми и размер са в САЩ, Великобритания, Германия и Франция. Това развитие се дължи най-вече на строгите регулации за банковите институции, особено след фалита на много финансови компании през 2008 година. В САЩ през тези посредници са отпуснати над 6.7 милиарда долара като кредити, което е ръст от близо 130% в сравнение с миналата година.

Процесът за инвестиране в тези платформи е следният: Хората, които имат нужда от заем кандидатстват на сайта на посредника. Специално създаден скоринг модел определя кредитния им рейтинг, т.е. възможността им да погасяват заемите си. Колкото по-висок е той, толкова по-добър кредитополучател е потребителя и ще получи по-ниска лихва по своя кредит. При одобрение, се преминава на следващия етап, където обобщена информация за кредитоискателите се предоставя на потенциалните инвеститори.

Те, от своя страна, избират нивото на риск и доходност, която искат да получат, като предоставят цялата или част от сумата, необходима на кредитоискателя. Обикновено, във всеки заем участват множество инвеститори, които си поделят риска и печалбата от него. Така всеки може да си изгради добър портфейл от заеми.

Стана въпрос, че има рискове при инвестициите в кредити и те основно са следните:

Кредитополучателят да не си върне кредита

Това е основният риск, свързан с тази инвестиция. Едно от най-ценните неща във всяка Р2Р платформа е нейната пълна и подробна информация за невърнатите кредити. За да е полезна такава статистика, компанията трябва да е оперирала поне 2-3 години на съответния пазар или на друг подобен, за да приемем данните за представителни. Ние като инвеститори може да намалим риска си като финансираме кредитополучатели с по-висок рейтинг. Тази скала е различна при различните посредници, но най-често се използват английските букви от A до G, като с рейтинг A са най-добрите кредитополучатели (но и доходността от тях е най-ниска), а с рейтинг G са най-ненадеждните заематели, които обаче ще ни донесат най-висок процент доходност, ако си върнат заема.

Как се определя кредитния рейтинг?

Това е една от най-строго пазените тайни на всяка банка и всяка онлайн платформа. С течение на времето тези финансови институции са установили, че определени неща са свързани с вероятността един кредит да се върне или не. Такива параметри са стабилна работа (колкото повече години работим на дадено място, толкова повече точки ще получим), собствено жилище (ако живеем под наем е по-вероятно да „изчезнем“), семейство (ако имаме съпруг/съпруга и деца, институциите ни оценяват като по-надеждни).

Освен тези фактори, много важна роля в определяне на кредитния ни рейтинг играе и кредитната ни история. Ако досега сме били изрядни заематели и не сме имали проблеми при изплащането на кредитите, ще получим бонус точки. Виждал съм в скоринг модели на чужди банки и такива критерии като това дали имаме домашни любимци, което ни прави по-отговорни.

още от Коментари