Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

5 инвестиции, на които можем да разчитаме за доходи

 Стойне Василев е независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на най-популярния сайт за лични финанси в България – SmartMoney.bg, автор на книгата „Умни пари“, както и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).    

Заради ръста на капиталовите пазари през последните 10 години, много хора си мислят, че единственият начин за печалба от нашите инвестиции е да ги купим евтино и да ги продадем на по-висока цена. По тази причина, активите с регулярен доход не са много популярни, а и те се свързват основно със западните пенсионери или наследствените рентиери у нас. Сътресенията в световната икономика и приближаващата рецесия отново направиха модерни инвестициите, които ни осигуряват пасивни парични потоци. В тази статия ще ви представя 5-те най-популярни типа инвестиции и колко може да спечелим от тях.

  1. Недвижими имоти и земеделска земя

Жилищните имоти са най-известната инвестиция у нас и всеки разбира от нея. Купуваш хубав апартамент в топ квартал, намираш добри наематели и започваш всеки месец да прибираш наема. Звучи просто, но не е лесно за изпълнение. Нещата са много различни от преди 10, или дори от преди 5 години. Наемателите са много по-информирани и по-взискателни. За да печелим добре от рентиерство, трябва да го правим професионално, а не като хоби.

Въпреки изоставането при наемите в сравнение с бързия ръст при цените на жилищата, все още има имоти, които да ни носят между 4.5% и 5% чиста годишна доходност от наеми. Дори да нямаме цялата сума за такава инвестиция, лихвите по кредитите са на исторически най-ниските си нива и банките с радост ще ни заемат.

Ако не разполагаме с големи суми (или не искаме да взимаме кредити), има и по-достъпни начини да печелим регулярни доходи от имоти и земеделска земя. Най-популярният начин е чрез закупуване от дялове на акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Те инвестират в различни типове имоти (включително земеделска земя), които продават или отдават под наем. В края на годината те са задължени да разпределят 90% от реализираната печалба като дивидент. Средната годишна доходност, която реализират най-големите подобни дружества у нас е над 5%.

  1. Дивидентни акции

Този начин за инвестиране е особено популярен в САЩ и другите западни страни, като има все повече българи, които влагат парите си в акции на компании, разпределящи редовно печалбата си във вид на дивиденти. Такива са Coca-Cola Co., Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Pfizer и други, като средната доходност е над 5%, а при много от тях тя достига до 10% на година. Да не забравяме, че тези суми се облагат с данък дивидент при източника, т.е. в съответната страна, където е управлението на компанията, като той може да достигне 35%. Една разновидност на този инструмент са преференциалните акции, които дават право на гарантиран дивидент.

Основният критерии по който се избират тези компании е финансовата им история, т.е. дали и какви дивиденти са давали през последните 10 и повече години. В България също си имаме дружества на Българска фондова борса, които редовно разпределят печалбата си.

  1. Обигации и ДЦК

Облигациите и държавните ценни книжа са документи за дълг и се издават от компании, общини или държави, когато искат да ползват външно небанково финансиране. Те ги продават на големи инвестиционни банки или посредници, които от своя страна ги препродават на дребните инвеститори. Облигациите носят фиксиран годишен лихвен процент, който обикновено се изплаща на два купона през годината, а на падежа се получава цялата сума. Тези инструменти се считат за едни от най-сигурните, като за всяка емисия облигации или ДЦК има информация за кредитния рейтинг на издателя. С най-нисък риск са тези с рейтинг ААА, а най-рисковите са тези без оценка или класифицирани като „junk“ (боклук), от които също може да се печели.

  1. Взаимни фондове и ETFs (борсово търгувани фондове)

Тези два инструмента са добър начин за индиректни инвестиции в активи, които носят регулярни пасивни доходи като имоти, дивидентни акции, ДЦК, облигации и други. По този начин не е необходимо ние сами да изграждаме портфейл от инвестиции (за който може да ни трябват десетки или дори стотици хиляди лева), а може просто да си купим дял от популярен фонд за няколко лева, евро или долари.

Основната разлика между взаимните фондове и пасивните борсово търгувани е, че при първите има портфолио мениджър, който управлява активно инвестициите и се стреми да донесе по-висока доходност от пазара. При ETF-ите се разчита изцяло на пасивното инвестиране и стратегията „купи и дръж“. Водещото при избора на един от тези два инструмента трябва да е историческата доходност и нивото на риска, с която е постигната.

Когато избираме фонд, който искаме да ни носи регулярни парични потоци, трябва да се фокусираме върху тези, които са обозначени като „дистрибутиращи“ (Distributing или Dis). Другият вариант са акумулиращите фондове (Accumulating или Acc), които реинвестират автоматично всички дивиденти, разпределени акции и други печалби от компаниите, в които инвестират.

Добра стратегия е да се избере разпределение на активите тип „трикрако столче“ и да се инвестира в 3 фонда – един в дивидентни акции, втори в облигации и трети в имоти (или т.нар. REIT фондове). Това ще разпредели риска и този портфейл ще е по-устойчив по време на кризи и възходи.

  1. Peer to Peer инвестиции (р2р)

Това е сравнително нов тип инвестиране в кредити или части от тях, които може да купим от т.нар. оригинатори (небанкови финансови институции, които отпускат заеми на физически и юридически лица за различни цели). Тъй като има възможност в повечето р2р платформи да избираме краткосрочни кредити (включително и до 7 дни), това е една добра възможност за получаване на регулярни пасивни доходи.

Въпреки че има различни защитни механизми като финансов надзор от държавни органи, вторичен пазар за кредитите, гаранция за изкупуване на просрочените заеми и други, тази инвестиция крие своите рискове (както и останалите, разбира се). Моята препоръка е да се започне с малки суми, които да се увеличават с натрупването на опит и по-доброто разбиране за риска и получаваната доходност при този тип активи.

Независимо дали сме се оттеглили от активна работа и искаме да получаваме регулярни доходи, които да покриват месечните ни разходи, или търсим повече сигурност от пасивните парични потоци, инвестирането в доходоносни активи има много позитиви. При тях може да печелим по два начина – от ръста в техните цени и от редовните приходи, които те генерират. Освен това, тези активи са по-устойчиви по време на кризи и спадове на пазара.

 

още от Лица