нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

LinkedIn посочи петте най-важни умения на успяващите хора

Камелия Величкова

В своя изследователски проект Global Talent Trends LinkedIn, на основата на над 5 000 интервюта с таланти и с мениджъри, и на обобщени  данни за наемането и работната история на милиони служители, постигна изключително интересни резултати.  В ерата на изкуствения интелект и високите технологии се оказа изключително важно откритието, че при глобалните тенденции в немането на таланти определящо е как компаниите намират и развиват меките умения, как създават честност и прозрачност.

В продължение на няколко години екипът анализира програми за управление на таланти и на човешки ресурси в множество компании според различни критерии като придобивки, благосъстояние, обучение и кариерно развитие, заплащане, пакети, включващи акции и облигации и т.н. Оказва се, че нито един от тези критерии не определя доброто работно място. Решаващо е доверието – в компанията, в мениджърите и лидерите.

Проучването установява четирите основни тренда, които трансформират работната среда през 2019 г.: меките умения – според 91% от респондентите; гъвкаво работно място/време – според 72%; липса на тормоз и посегателства – 71%, и прозрачност на заплащането – 53%.

92% от респондентите твърдят, че меките умения са по-важни от техническите; съответно  89% разкриват, че неподходящите хора в компанията като правило нямат добри меки умения за работа в екип, лидерство, сътрудничество, комуникации, креативност, емпатия.

За 2019 г. са формулирани като най-търсени пет меки умения: креативност, убедителност, взаимодействие, адаптивност и управление на времето. Тези изводи не противоречат на данните за значимостта на бизнес прозорливостта и придобиването на дигитални умения от ново поколение, които представляват  отличителните характеристики на най-добре платените позиции на бъдещето.

Оценката на меките умения е изпитание и за двете страни: проучването недвусмислено посочва, че, въпреки че мениджърите по подбора търсят преди всичко технически умения и работен опит,  движеща сила за успеха на компанията са меките умения. Затова нараства и необходимостта от въвеждане на ясни измеритеи и критерии за оценка на талантите. 91% от компаниите твърдят, че липсата на добри меки умения създава проблеми, и 80% от тях се борят да изпреварят останалите играчи на пазара в намирането на хора с такива характеристики.

Работим в променящ се свят, по-динамичен, условен, „човекоцентричен”, в който проникването на технологиите се съчетава с уменията за комуникация и взаимодействие, с фокус върху клиентите и организационната култура.  Резултатите от проучването на LinkedIn недвусмислено сочат, че колкото по-дигитален става бизнесът, толкова повече нараства значението на сътрудничество, уменията за изслушване, способността да зададеш и оформиш кръга от обсъждани проблеми, способността да поддържаш променливи мрежи от контакти, както и уменията да разрешаваш сложни и многоизмерни задачи. На всички професионални нива формирането на меки умения е вечен процес, учене в действие, обучение и научаване, влизане в ролята на преподавател и на ученик. Относително лесно е да преподаваш твърди умения; меките умения трябва да се научат и овладеят.

Автор: Камелия Величкова
още от Лица