Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Един от трима мениджъри в ЕС е жена

Снимка: Shutterstock

Над 6,7 милиона души в ЕС работят на мениджърски позиции, като сред тях 4,3 милиона (63 процента) са мъже, а 2,5 милиона (37 процента) - жени, сочат данни на Европейската статистическа служба Евростат.

Жени са били малко повече от една четвърт (28 процента) от членовете на управителните съвети на компании, листвани на борсите, и под една пета (18 процента) от старшите изпълнителни директори през 2019 година. Това сочи, че макар като цяло да са близо половината от работещите в ЕС, жените все още са недостатъчно представени на управленски позиции.

Латвия обърна тренда

Латвия засега е единствената европейска страна, в която съотношението е обратно на общата тенденция. В прибалтийската държава повечето ръководни длъжности се заемат от жени - 53 процента

Втора по този показател и постигнат почти абсолютен баланс е България с 49 процента жени на ръководни постове, следвана от Полша (48 процента), Естония (46 процента), Словения (44 процента), Литва, Унгария и Швеция (с по 42 процента), Ирландия (41 процента) и Португалия (40 процента).

Най-малко жени по шефските етажи има в Кипър (19 процента), Люксембург (23 процента), Дания (27 процента), Италия (28 процента), Нидерландия (29 процента), Чехия и Германия (по 31 процента), както и в Гърция, Хърватия, Малта и Австрия (по 32 процента).

На общоевропейско равнище малко над една трета от мениджърите (37 процента) са жени, което е леко повишение спрямо 36 процента през 2012 година.

Графика на Евростат

Сред членовете на управителните съвети на най-големите компании, чиито акции се котират на борсата, най-много са жените във Франция (45 процента), Швеция (38 процента), Белгия, Германия и Италия (по 36 процента), Нидерландия и Финландия (по 34 процента).

Най-нисък е този показател в Естония и Кипър (по 9 процента), Гърция и Малта (по 10 процента), Литва (12 процента), Люксембург, Унгария и Румъния (по 13 процента), Чехия и България (по 19 процента).

Най-много са жените старши изпълнителни директори в Румъния (34 процента), Естония (33 процента), Литва (30 процента) и Латвия (29 процента). В България и Словения те са по 27 процента, а в Швеция - 24 процента.

Жените на челни позиции в компаниите са най-малко в Люксембург (6 процента) и Австрия (8 процента), следвани от Чехия (11 процента), Хърватия и Италия (по 12 процента). Белгия и Словакия отчитат по 13 процента дами на най-високите места, Германия и Полша - по 14 процента, Нидерландия и Португалия - по 15 процента.

още от Лидерство