нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

HR лидерът е с висока степен на емоционална интелигентност и стабилност

Миглена Узунова-Цекова е председател на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), старши HR директор в А1 България, както и член на лидерския екип на телекома. Българската асоциация за управление на хора е общност от близо 2000 професионалисти в сферата на управлението на хора. Подкрепя, популяризира и създава условия и подходяща среда за прилагане на нови модели на работа на HR професионалистите в България. www.bapm.b. Снимка: Лилия Йотова

В кризата хората са много по-чувствителни към личното отношение и грижата от страна на работодателите, казва Миглена Узунова. Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) вече стартира програма за създаване на благополучие с цел ограничаване на негативните ефекти върху психиката на служителите и заздравяване на отношенията в екипите

- Кой е големият урок, който HR мениджърите в България научиха през 2020 г.?

Да сме по-бързи, по-гъвкави и по-готови за промени, включително в начина на мислене. БАУХ направи допитване сред колегите и HR думата на годината, която се открои, е „трансформация“. Тя включва както промяната в процесите по дигитализация, така и в отношенията и взаимодействието между хората, в начина на живот. Затова преразгледахме плановете и целите си, видяхме с други очи ценностите, в които вярваме, и преосмислихме професионалните и личните си приоритети. Но трудностите бяха и възможност да работим по-близо с колегите от гилдията, да споделяме повече. Критичните ситуации ни научиха, че заедно сме по-силни и можем да бъдем по-бързи и по-адекватни в решенията, които предоставяме на бизнеса.

- Кои са новите реалности, в които се наемат, задържат и мотивират хората?

- Те са естествено свързани с дигиталния начин на работа – дистанционни интервюта на кандидатите за работа и преценка доколко ще се впишат в корпоративната култура. Въвеждането на нови служители беше доста трудно в периода на пълно затваряне.

Друго предизвикателство е мотивирането на екипите за създаване на нови идеи, продукти и решения, когато творят отдалечено. Затова офисите ни са все повече място за споделяне, екипни срещи и общи проекти.

Налага се мениджърите да мотивират служителите си от разстояние, без да губят връзката си с тях. Грижата за хората, емпатията и личното отношение са все по-важни за устойчивите взаимоотношения, които гарантират задържане на ключовите хора.

Сега по-лесно наемаме служители от друго населено място, без да се налага те да променят местоживеенето си. Това е в полза на желанието на бизнеса за многообразие и толерантност. Факт е, че дигиталният начин на работа и живот не са новост за много компании, но днес мащабите са по-големи и предполагат промяна на много организационни процеси. Това се отнася включително и за законовата рамка, свързана с тях. Най-важна е промяната на нагласите на хората към работата, към отношенията с колегите, към новите знания и умения.

- Как HR мениджърите могат да бъдат полезни в ефективното управление на екипи от дистанция?

- Основно предизвикателство е мениджърите да запазят нивото на мотивация, ангажираност и продуктивност на екипите си въпреки дистанцията. Задължително условие е регулярните взаимоотношения с екипите да са не само по работни, но и по социални и човешки теми. В кризата хората са много по-чувствителни към личното отношение и грижата от страна на работодателите.

Ролята на HR екипите през 2021 г. ще е насочена към това да реализират хибридния модел на работа така, че служителите по-успешно да взаимодействат с мениджърите и колегите си и да интегрират работата с личния си живот.

В БАУХ стартирахме програма за създаване на благополучие с цел да се ограничат негативните ефекти върху психиката и да се заздравят отношенията в екипите. Помагаме на HR колегите с нови идеи в подкрепа на психичното здраве на служителите – един от основните ни приоритети тази година.

В бъдеще HR гилдията ще ползва повече аналитични данни при вземане на решения. Ще работи в режим на дигитализирани трудови отношения. Ще прилагаме хибриден модел на работа и взаимодействие с хората в организациите.

- Какви действия предприе БАУХ за подобряване на средата на работа на специалистите по управление на хора?

- Сформирахме две работни групи и разработихме предложения за промяна в трудовото законодателство, касаещо работата от разстояние и дигитализацията на трудовите отношения (трудовата книжка), които внесохме за разглеждане от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тези две сфери видимо се нуждаят от промяна. Чрез уебинарите и конференциите стотици специалисти от гилдията се запознаха с добрите практики на своите колеги и почерпиха идеи за още по-добро управление на хората в своите организации. Новият ни сайт помага на HR експерти да получават консултации от други представители на професията. Разширихме обхвата и интензивността на работата с регионалните клубове и изградихме устойчива мрежа на взаимодействие.

- Как един HR мениджър може да стане HR лидер?

- HR мениджърът управлява процеси и постига резултати чрез изпълнението на конкретни задачи. Лидерът има по-широк поглед върху организацията и нейните потребности и е двигател в изграждането на култура, която отговаря на бъдещите планове за развитие на бизнеса. HR лидерът е с висока степен на емоционална интелигентност и стабилност, умения за изграждане на устойчиви взаимоотношения с многообразни екипи и гъвкавост. Превръщането на мениджъра в лидер е въпрос на лична нагласа и професионален фокус. Нужни са осъзнатост и умения за постигане на баланс между целите и интересите на бизнеса и нуждите на хората.

Венцислав Савов. Интервюто е от бр. 01/2021 на сп. "Мениджър", който е на пазара

още от Лидерство