нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Лидерството в бъдеще – хибридно, с ръководене на живо и дигитално

Shutterstock

Над две трети от служителите в българските компании имат възможност да продължат работа от вкъщи между 2 и 4 дни в седмицата, а 79% от фирмите смятат, че бъдещият начин на бизнес управление ще бъде хибриден – комбинация от работа на живо (лице в лице) и от разстояние (дигитално). Това сочат резултатите от второто проучване на Leadership Support на тема: „Как се справя Вашата организация с предизвикателствата на Корона пандемията?“. Изследването е проведено през ноември и декември, 2020 г. като в него са се включили 250 български компании от 13 сектора. 

Резултатите потвърждават тенденцията за ускоряване на дигитализацията в голяма част от бизнес секторите. Над 88 % от компаниите споделят, че голямата трансформация е настъпила вследствие на използването на нови дигитални инструменти за сътрудничество и комуникация с поставен акцент върху непрекъснатата обмяна на опит и обратна връзка в дигиталното работно пространство.

Въпреки предизвикателствата, които срещат при работата от разстояние, повече от половината компании се справят с извънредната ситуация по-добре от първоначално очакваното. При 62% от компаниите служителите са постигнали по-добър баланс между професионалния и личния живот. Близо 80% от организациите отбелязват, че продуктивността им се е повишила, а 46% отбелязват подобряване на ИТ уменията на кадрите си. Действайки в тази динамична среда, почти 70% от компаниите залагат на силно гъвкава организационна структура при управлението в бъдеще.

Работата от разстояние определено създава редица предизвикателства пред лидерите за управлението на ръководените от тях екипи , отчита още изследването. По-голямата част от мениджърите обаче притежават експертни умения при управление на екипите си от разстояние и само една трета от тях са с основни умения за управление във виртуална среда.

Мениджъри и HR експерти трябва да се фокусират върху ангажираността, опита, обучението и развитието на служителите си. От лидерите се изисква да придобият нови компетенции, които са ключови в условията на „новото нормално“, а най-често срещаните отговори в това отношение са: 

  • Гъвкавост. Адаптивност. Онлайн комуникация.
  • Управление на процеси; умения за делегиране; умения за даване на позитивна обратна връзка.
  • „Управление на времето, виртуална комуникация и управление,
  • Умения за управление на виртуални екипи, развиване на умения за хибридна форма на управлние.

Leadership Support провежда същото проучване паралелно и в Германия заедно с партньорите си от Kommunikationskolleg AG Consulting & Training и прави сравнителен анализ между компаниите в двете държави по отношение на адаптирането им към „новото нормално“.

По данни от изследването с 15% повече са българските компании, в сравнение с германските, които смятат че служителите им са повишили своите ИТ умения благодарение на дистанционната работа. 30% повече са българските респонденти, които са отбелязали, че хората им са уморени от ограниченията и копнеят за връщане към „добрата стара нормалност“. Единодушно е мнението както на българските, така и на немските компании, че хибридната работа и смесеното ръководене /на живо и дигитално/ е бъдещият начин за управление.

По-подробно с доклада можете да се запознаете тук

още от Лидерство