Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

„Хората рядко са наясно с истинските причини, които мотивират действията им.“ - 10 цитата на Едуард Бернайс за пиара и масите

Снимка: Pexels

Едуард Бернайс е един от пионерите във връзките с обществеността, а негови клиенти са били корпорации като Procter & Gamble, Best Foods, Dodge Motors, General Electrics и American Tobacco Company. Сред най-известните му кампании е „Факлите на свободата“ – през 1929 г. той наема няколко жени да маршируват на Великденския парад, докато пушат цигари, които към онзи момент се приемат като нещо характерно само за мъжете, а този акт е важна част от женската борба за равноправие.

Работата на Бернайс в сферата на комуникациите самият той описва в „Кристализация на общественото мнение“, „Пропаганда“, „Пъблик Рилейшънс“. 100 години по-късно тези книги продължават да бъдат преиздавани. Неговите методи, много от които усвоени от неговия вуйчо Зигмунд Фройд, са описани в биографичната книга „Бащата на манипулацията“ на Лари Тай и в сериала „Векът на Аз-а“.

Прочетете някои от най-любопитните заключения, до които е достигнал.

1. „Доминирани сме от сравнително малък брой личности, които разбират мисловните процеси и социалните модели на масите. Те са тези, които дърпат конците, и контролират обществото.“

2. „Ако разберем механизмите и мотивите на груповото мислене, е възможно да контролираме и организираме масите според нашата воля, без те да го знаят.“

3. „Търсете ситуации, в които работата ви ще ви даде толкова щастие, колкото свободното ви време.“

4. „Малките групи хора могат да накарат останалите да мислят какво им харесва по дадена тема и го правят.“

5. „Големият враг на всеки опит за промяна на човешките навици е инерцията. Цивилизацията е ограничена от инерцията.“

6. „Пропагандата никога няма да изчезне. Интелигентните хора трябва да разберат, че тя е модерен инструмент, чрез който могат да се борят за продуктивни цели и да помогнат за въвеждането на ред в хаоса.“

7. „Ако можете да повлияте на лидерите, с или без тяхното съзнателно съдействие, вие автоматично влияете и на групата, която те владеят.“

8. „Трите основни елемента на пъблик рилейшънс на практика са толкова стари, колкото обществото: информиране на хората, убеждаване на хората и интегриране на хората с други хора. Разбира се, средствата и методите за постигането на тези цели са се променили, тъй като и обществото се е променило.“

9. „Хората рядко са наясно с истинските причини, които мотивират действията им.“

10. „Има някои сфери от живота ни, в които си представяме, че сме свободни, но всъщност сме управлявани от диктатори, упражняващи голяма власт.“

Автор: Габриела Беличовска

още по темата
още от ПР и събития
27
Понеделник
Януари