Затвори

Финансовите услуги рекламират най-много в телевизията (Инфографика)

Pexels

Кои са предпочитаните канали за реклама от сектора на финансовите услуги? Изследователската агенция Нилсен Адмосфер обръща внимание на инвестициите на финансовите институции в реклама през изминалата 2019 година в новия брой от специалната си поредица NIELSEN mini.

Данните от рекламния мониторинг на Nielsen Admosphere Bulgaria разкриват, че най-голяма част от рекламата в категория „Финансови услуги“ е концентрирана в телевизията. По този показател тя изпреварва убедително радиото и пресата. През 2019 година подкатегорията „Небанкови кредитни услуги“ се нарежда на първо място по инвестирани брутни рекламни бюджети.

Съвсем очаквано, разпределението на инвестираните през изминалата година брутни рекламни бюджети в телевизия, радио и преса показа, че телевизията продължава да бъде най-популярната медия и сред рекламодателите в категория „Финансови услуги“. Това ни мотивира да насочим своя анализ към телевизионната реклама и да разберем кои са най-активно рекламираните продукти и услуги в категорията според реализираните TRP’30 сред зрителите на възраст 15 и повече години.

Данните показват, че през 2019 година подкатегорията „Небанкови кредитни услуги“ събира най-голям брой реализирани TRP’30, въпреки спадът от 15% спрямо предходната 2018 година. На второ място се нареждат „Потребителските кредити“, които реализират близо 22 500 TRP’30, което е с 10% по-малко от 2018 година. Третото място се държи от „Ипотечните и жилищни кредити“, които бележат ръст от 8%.

През 2019 година цялата категория „Финансови услуги“ отбелязва спад от 13%. Причина за това е не само спадът при „Небанковите кредитни услуги“ и „Потребителските кредити“, но и при подкатегории като „Кредитни карти“, „Бизнес кредити“, „Лизингови услуги“, „Разплащания и парични преводи“ и други. Разгледайте кратката инфографика!

още по темата
още от Маркетинг