нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Студентският проект, който спечели журито на БАР

Студентският отбор на УНСС е представен от възпитаници на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Обединява ги страстта към маркетинга и вярата в доброто образование. Студентите вече са поели по своя професионален път и имат принос за развитието на известни брандове. Марина Тодорова е изследовател в „Прагматика“. Камелия Бесова е част от екип Финансови услуги, направление Маркетинг в „А1 България“. Александър Топалов е анализатор в „GemSeek“. Чавдар Атанасов е част от маркетинговия екип на “Rakuten Viber CEE (Central and Eastern Europe)“. Ръководител на екипа е гл. ас. д-р Борислава Стоименова с научни интереси в областта на маркетинговото планиране, управлението на взаимоотношенията с клиенти и визуалните комуникации.

–Доколко се включиха студентите в разработката на идеята? Разчитаха ли изцяло на Вашата помощ, или подходиха по-самостоятелно? Какви са впечатленията Ви?

–Идеята и разработката на проекта са изцяло дело на студентите. Те подходиха напълно самостоятелно, като следваха зададените от конкурса критерии и приложиха наученото в университета и на работните си места. Моята роля беше координираща. Студентите потърсиха обратна връзка, едва след като бяха готови с изследването и идейното предложение. Впечатленията ми са, че за няколко години, като резултат на системно влагани усилия и труд, те се развиха изключително много и се превърнаха в пример за своите връстници и следващите поколения студенти. Участниците в този отбор са екипни играчи, но в същото време са и силни индивидуални личности с отличителни качества и етично поведение. Използваха това и в конкурса. Обединиха се около общи цели и си разпределиха задачите, така че всеки да допринесе с това, което прави най-добре. Александър Топалов, Камелия Бесова и Марина Тодорова проучваха пазара, а Чавдар Атанасов отговаряше за визуализациите на проекта. Всички се включиха с творчески идеи при оформянето на продукта и планирането на кампанията.

–Кои тенденции от тази година ще продължат да дават добри резултати и през 2020-а? Доколко трябва да разчитаме на тях? На какво залагате в дългосрочната комуникация с потребителите?

–По наше мнение тенденцията да се инвестира все повече в проучвания и анализ на клиентите ще продължи с цел по-висока възвръщаемост и устойчивост на пазарните предложения. На база стойността, която индивидуалните потребители носят за компаниите, ще се наблюдава все по-често преход от стандартизирани продукти към къстамизирани и индивидуални оферти. Ще се пренастройва и комуникацията с потребителите и ще се изграждат все по-тесни връзки с тях. Ролята на служителите за изграждането и развиването на продуктовите и фирмените брандове ще става все по-голяма. Силните брандове ще разчитат на добри партньори. Постигането на маркетинговите цели ще бъде водещият критерии за успех, а не толкова креативността на предложенията.

още от Маркетинг