Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Най-важна ще бъде интеракцията с потребителите

121

Силвия Костова има 15-годишен професионален опит в областта на корпоративните комуникации, маркетинга и медиите. От 2014 г. е началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“ в Пощенска банка. Сред основателите на комуникационна агенция All Channels Group, където повече от 10 години заема мениджърски позиции. Била е директор „Корпоративни комуникации“ в холдинга на „Винпром Пещера“, където е отговаряла за комуникационната политика на водещи български компании в сферата на бързооборотните стоки. Работила е още като Press Officer в Администрацията на президента и като журналист в печатни и електронни медии. Има магистърска степен по „Журналистика и масови комуникации“ от СУ, прави докторантура пак там.

- Не бих казала, че изводите са интересни, а по-скоро тревожни. Чрез студентското кредитиране инвестираме в качеството на висшето образование и повишаването на квалификацията на бъдещите кадри. През последните години обаче наблюдаваме една трайна тенденция към намаляване на броя студентски кредити, като причината е и по-малкият брой студенти, поради задълбочаващата се демографска криза и увеличаващата се миграция на млади хора към чужбина. Този пазар е силно ограничен и от самата държава като обем на финансиране. Всяка година МОН определя максимален размер на средствата по програмата за финансиране на висшето образование в партньорство с търговските банки, сред които и Пощенска банка, който не може да се надвишава и е силно недостатъчен.

- Какви нови неща открихте за демографията, за връзката човек-медия?

- В момента всички сме силно зависими от дигиталната среда, мобилните приложения и социални медии. Затова и ние използвахме именно тях за надграждане на комуникацията си. В цялостния маркетингов микс включихме комуникация към медиите, прецизно таргетирана външна реклама, заедно с комуникация в онлайн среда. Разработихме банер кампания, в която познатата визия се превърна в емотикон, а емотиконът − в завършваща част от обикновен чат. Бяхме нестандартни, но въпреки това за нас бяха важни човешкият контакт и директната комуникация с потребителите. Затова развихме и BTL активности в 11 водещи университета, запознавайки студентите с предимствата на кредитите ни.

- Какво ще работи в маркетинга през 2017 г.?

- За мен маркетингът не само през 2017 г., но и на бъдещето, е насочен повече към хората, засягайки тяхната ценностна система и използвайки всички възможни канали на комуникация. Традиционният маркетинг вече не е достатъчен, за да достигне до клиентите. Изисква се комбинация от стратегии, програми и подходи, които да създават допълнителна емоция на хората.

Най-важна е интеракцията с потребителите, защото не компаниите, а те определят условията. За да бъдем конкурентни на пазара трябва да осъзнаем променената среда и да умеем бързо да се адаптираме.

Лично аз насърчавам всичко ново и различно, което може да разчупи кампаниите и да ги направи не само успешни, но и да скъси дистанцията между бранда и потребителя. И през 2017 г. ще продължим да говорим за маркетинг на персонализацията, а не за маркетинг на глобализацията, както беше преди няколко години.

още от Маркетинг
20
Петък
Септември