нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Първите стъпки за създаване на маркетингов отдел

Снимка: Shutterstock

3).Формулирайте за кои задачи са Ви необходими служители и кои можете да управлявате чрез външни доставчици

Една от важните стрегически задачи при управление на отдела е решението къде да минава границата между in-sourcing и out-sourcing. В зависимост от размера на организацията, мениджърския стил, корпоративните политики и дейността са възможни почти всички комбинации - от един или двама ключови служители с един водещ или много различни доставчици на услуги до почти затворен цикъл само с вътрешни служители. В реалността често това решение се преразглежда постоянно поради специфики при пазара на труда. Често допускана грешка, от която е добре да се предпазите от самото начало, е дублирането на дейности между служители и доставчици на услуги.

4). Изградете профили за позициите и метрики за оценка на представянето

Ключ към правилното комбиниране и формулиране на изискванията за всяка позиция в маркетинговия отдел е доброто познаване на същността на задачите, които трябва да бъдат решавани, и професионалната преценка за необходимите умения. Едва ли от един пазарен анализатор със задълбочени продуктови познания и изключително аналитичен ум  винаги може да се очаква да бъде и блестящ екстровертен модератор на събитието за клиенти. Направете гъвкави профили, в които да имате възможност да заменяте част от елементите - конкретни задачи или изисквания към компетентността и уменията.

5). Фиксирайте приниципите и методите при избор на доставчици

Най-важният въпрос е дали спецификата на Вашата организация изисква да имате една водеща компания-партньор за различните маркетингови услуги или е по-разумно да работите с множество профилирани доставчици. При това решение изключително полезни са професионалните консултанти, защото като следствие на правилно решение могат да се постигнат впечатляващи резултати (основно по отношение на ефективността на резултатите, без да има нужда от също толкова впечатляващи бюджети) или - в обратния случай - да се провали и най-добрата маркетингова стратегия, при това с дългосрочен негативен ефект върху целия бранд.

+) Определете къде и как можете да направите работата по-гъвкава

Бързите реакции и грабването на всяка възможност предполагат по-голяма гъвкавост при организацията на работата. Помислете предварително как маркетинговият отдел може да използва предимствата на работата с фрийленсъри, какво е мястото на проектните екипи, как успешно да комбинирате собствените си служители с външни консултанти и служители на Вашите подизпълнители или партньори в дистрибуцията

Ваня Бабанин, Консултант по управление на репутация и брандове, специално за "Мениджър Нюз"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

още от Маркетинг