Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Бизнесът и Четвъртата индустриална революция

Снимка: Shutterstock

Можем да използваме Четвъртата индустриална революция за устойчиво развитие и по-приобщаващо общество. Но индустриите трябва да оглавят нови системи за обучение и да използват технологии от следващо поколение. И трябва да внедряваме иновации заедно, за да постигнем трансформация в обществото. Това са изводите от една от водещите дискусии по време на Световния икономически форум в Давос, водена от Джеймс М. Лори, президент и главен изпълнителен директор на Stanley Black & Decker.

Възможностите за експоненциален растеж и потенциалните социални придобивки на Четвъртата индустриална революция (4IR) осигуряват силен стимул за всяка компания, която иска да има значимо положително въздействие и дълготрайна стойност.

Но твърде често компаниите са възпрепятствани от остарели модели за управление, създадени за епохи, които отдавна са минали. За да бъдат успешни в своите трансформации на Четвъртата индустриална революция и да правят устойчиви приноси, компаниите трябва да използват приобщаващ подход, който отразява ангажираността им към широк набор от заинтересовани страни - акционери, служители, клиенти, доставчици и общности.

Как организациите могат по-добре да се позиционират, за да ускорят трансформацията, да се справят с предизвикателствата и да посрещнат спешните изисквания на капитализма на заинтересованите страни? Ето някои от по-важните послания за лидерите в индустрията.

Често чуваме, че непрекъснатото обучение е от съществено значение за успеха в съвременната работна сила. Мартин Рийвс от Boston Consulting Group определи „конкуренцията по темповете на обучение“ като нова ос на конкуренцията през новото десетилетие. И все пак днес 10 милиона работни места в световен мащаб остават незапълнени поради пропуски в уменията и образованието - проблем, който може да бъде разрешен само ако трансформацията на 4IR е насочена към необходимостта от отучване и придобиване на нови умения. Не е, че се нуждаем от повече обучение - трябва ни различен подход. Ученето, с други думи, не е само част от работата; ученето е самата работа.

За един производител това изисква успешни кадри във висшето ръководство, както и посланици, разположени в цялата организация, включително на ниво завод. Целта е да се гарантира, че усъвършенстваните методи и технологии се приемат и прилагат по незастрашаващи начини като решават стратегически предизвикателства и увеличават работата. Здравата пътна карта за развитие на таланти също е от съществено значение както за работната сила, така и за всеки човек. Johnson & Johnson (J&J) успешно използват този подход. Той идентифицира възможностите за бъдещия работник и му дава шанс да тръгне по път за преодоляване на пропастта в уменията. J&J разработи програми за повишаване на осведомеността, както и учебни програми от първо и второ ниво, докато си партнира с университетите, за да пренесе обучението в социалните мрежи на своите сътрудници.

Тъй като революцията отприщва все по-бързи и по-мощни технологични вълни, способността да се отучиш от вредни навици и да се научиш на нови умения по-бързо става почти толкова важна, колкото и самото знание. Това важи както на индивидуално, така и на организационно ниво. Достъпът до знания изисква широк екосистемен подход, включващ сътрудничество с университети, търговски училища, правителства, неправителствени организации и други компании.

Следващата стъпка, разбира се, е да се синхронизира всичко по-горе, така че всеки път, когато се внедрява нова технология, тя да се придружава от специфично за процеса обучение, специфични за служителите планове за развитие и програми за нейното изпълнение. За да се разгърнат истински иновациите на такова ниво и по начини, които поддържат устойчивото производство, нагласата на лидерите ще се застъпи за по-широка и приобщаваща концепция на производствената среда.

Оптимизирането на ползите от трансформацията на 4IR ще изисква крайни решения по цялата верига, включително доставчици от малки и средни предприятия, техните служители и общностите, в които трансформацията е най-остра. Доставчиците на малките и средни предприятия се сблъскват с много от същите проблеми, които са изтъкнати като такива на десетилетието: недостиг на обучени карди, липса на мащаб и ресурси. Лидерите в четвъртата индустриална революция могат да играят значителна роля за гарантиране, че трансформацията е приобщаваща и подобрява уменията на хората и общностите по цялата верига.

И тук системното лидерство и екосистемният подход отварят възможност за бизнеса да свърже целта си с производителността. 

В момента е подходящ момент за индустриалната общност да реализира обща визия за бъдещето и да оформи по-светло бъдеще за света. Възползвайки се от силата на общността, можем да ускорим скоростта и инвестициите в области от взаимно значение - ускоряване на трансформацията не на отделни отдели или компании, а на цялата екосистема. Създавайки система, която постоянно се обновява с нови данни и методи на обучения, всички компании ще могат да извият положително кривата на целия пазар на труда и да дадат по-голяма полза за обществото, както в производителността, така и в условията за работа, които имат и начина, по който се чувстват докато вършат работата си.

още от Управление