Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Да, парите не са всичко!

Снимка: Shutterstock

Получаваш това, за което плащаш е класическа бизнес мъдрост, използвана при наемането на работници и заплащането на определени дейности по цялата дължина и ширина на икономиката.

Но за много предприятия някои нови изследвания предполагат, че това подлежи на съмнение и в някои случаи може да се окаже и обратното - по-конкретно в организации, които имат по-голяма социална мисия. Това могат да бъдат организации с нестопанска цел, сектор, в който работят около 10% от частната работна сила на САЩ.

Според проучване на The Accounting Review, в рецензирана публикация на Американската счетоводна асоциация, "Предлагането на по-ниско пазарно заплащане в организациите със социална мисия може да има два недостатъка при подбор, повишаващи производителността: индивиди привлечени от организация за социална мисия, която плаща заплати под пазарната стойност, се представя по-добре поотделно и си сътрудничи по-ефективно в екипи, отколкото тези, привлечени от организация за социална мисия, която плаща по-високи заплати".

Такива нископлатени лица получават значителна лична полза от напредването на социалната мисия на наемащата организация. В резултат на това, когато имат възможност да избират между работа, която води до напредването на важна социална мисия, но плаща по-малко, и не-социална мисия, която плаща повече, те са готови да приемат по-ниско пазарно заплащане за възможността да са част от напредъка на важна социална мисия. 

В поредица от поведенчески експерименти, описани в документа, участниците, които приемат ниско заплащане, за да работят в името на социална мисия, превъзхождат работещите за по-високо заплащане. Например, в един експеримент 38% от субектите избраха работа, включваща социална мисия с висока значимост, въпреки че заплащането е с 20% по-малко. И когато им е възложена задача, тези участници значително превъзхождат втората група, която също е избрала работни места в социалната мисия, но със заплащане с 20% по-високо от първите за работа в не толкова обществено значима социалната мисия.

С други думи, първата група значително превъзхожда втората група, въпреки че получава доходи с една трета по-малко.

Авторите на изследването подчертават, че техните резултати не трябва да се считат за обосновка за предлагането на ниско заплащане като универсална скринингова тактика. Те също отбелязват, че проучване над 431 студенти и 1 295 служители на пълен работен ден сочи, че 58% от студентите и 34% от работниците биха избрали да се откажат от 15% от заплащането си, за да работят за организация, с чиито ценности се идентифицират.

още от Мениджмънт