нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

"Препоръчай ми човек!": Най-търсените у нас мениджъри в момента и техните профили

Снимка: Shutterstock

За добро или за лошо времената на криза носят промяна в компаниите. Промяна в пазарите, промяна при клиентите, промяна в начина на правене на бизнес. Често този тип трансформации вървят заедно с необходимостта от персонални промени, включително по върховете на йерархията. Причините най-често са две:

 

1. Неспособност за справяне в новите условия

Има ръководители, които работят по-добре „в нападение“ – когато фирмата се развива, и такива, които са по-добри „в отбрана“ – когато условията налагат свиване и отстъпление. Компаниите разбират това (или го осъзнават в движение) и се налага да предприемат съответните мерки.

Понякога неспособността за реакци на промяната в условията е естествен ефек от умора и изчерпване на даден лидер до степен, че не е в състояние да се справи с предизвикателствата и напрежението, породени от разразилата се криза.

 

2. Финансови причини

Във времена на криза компаниите са принудени да прибягват до всички начини за свиване на разходите и един от тях е подмяна на най-скъпо платените си служители с „по-евтини“. В добри времена заплатите и бонусите растат и това е нормално. При криза и лоши резултати тези разходи изглеждат все по-неоправдани и се прибягва както до персонални промени, така и до директно закриване на позиции. Това засяга всички по цялата йерархия на компанията, но най-голям финансов ефект има, естествено, промяната при високоплатените служители, включително най-висшия мениджмънт.

Тези нужди водят до обичайно текучество във висшия мениджмънт на компаниите при кризи. Наблюдава се и „размяна“ – мениджърите – нападатели се преместват в компании с развиващ се бизнес, а „защитниците“ – в компании, изправени пред предизвикателства. Ако някой ръководен кадър не е подходящ за дадена ситуация, това не го прави лош мениджър и при други условия той се справя блестящо. Компаниите добре разбират това.

И така:

 

Кои са най-търсените мениджмънт позиции през есента и зимата на 2020?

Всичко тепърва предстои и силно ще зависи от ситуацията във всяка една компания и фокусът, от който има нужда. Но на база опит и първоначалние индикации, могат да се откроят следните профили:

 

Финансов мениджър с фокус върху ликвидността и паричните потоци

Основните му задачи са свързани с анализ на финансовата информация, свързана с компанията и разработване на предвиждания и модели за намаляване на рисковете и оптимизация на приходите и разходите. Популярната шега твърди, че основното качество на финансовия мениджър е да казва „НЕ“. Като че ли това е основното изискване към финансите във време на криза. Той казва КОЛКО.

 

Оперативен мениджър, който се грижи за оптимизацията

Моето разбиране за талант на оперативния мениджър е свързано със способността му за вземане на решения на база минимум информация, а това е една от спецификите на кризата – липсата на информация. Особено важни са задачите му по оптимизация на процесите, така че компанията да стана по-ефективна и ефикасна, да разработва стратегии, както за оптимизация на работата и процесите, така и за откриване на нови пазари и намаляване на загубите. Той е и един от основните комуникатори с хората в компанията, заедно с HR мениджъра. Негова задача е да измисли КАК да стане и после да ОРГАНИЗИРА всичко.

 

Мениджър продажби, който анализира пазарите и увеличение на продажбите

В криза дейността на мениджъра продажби е от основно значение за успеха на компанията. Той следи промените в пазарите, разработва плановете за продажби, задава и контролира продажбените таргети за служителите. Сред основните му задачи е и изграждането на дългосрочните партньорски взаимоотношения с клиентите.

 

Диджитал маркетинг мениджър: развитие на онлайн каналите за позициониране

Много компании пренебрегваха целенасоченото развиване на дигиталния маркетинг и комуникации, но COVID-кризата и локдаунът промениха играта така, че сега практически всеки е длъжен бързо да влезе в крачка и с този аспект на работата. Диджитал маркетинг мениджъра проектира и ръководи изпълнението на маркетинг кампании в социални мрежи и други онлайн пространства с цел привличане на потенциални клиенти и бъдещи служители.

Независимо че маркетинг разходите са едни от първите, които се орязват, диджитал маркетинга обикновено е пощаден. Нещо повече – важността му сега расте, след като все повече дейностите по рекламата се изнасят онлайн.

 

HR мениджър с умения за персонализирано отношение  

HR осъществява връзката между служителите и високите нива на компанията. Той е другият главен комуникатор, освен COO. Негови са задълженията по привличане, но и по задържане на хората в компанията. На него ляга и грижата за здравето и добруването на служителите, по организацията на всички законови и не само мерки за опазване здравето и живота на хората в условията на коронавирус кризата.

За съжаление, негови са и задълженията по освобождаване на хора, когато това се наложи. Не само самият акт, но и планирането на всички административни, финансови и организационни аспекти на този печален акт. Не само КОЛКО, но КОГО, ЗАЩО и КАК.

Обикновено времената на криза са свързани с голямо натоварване на HR мениджъра и изминалите месеци го доказаха.

 

Кризисен мениджър: обединител на усилията и гръмоотвод за реакциите

Оставих този профил за накрая, защото назначаването на специален кризисен мениджър е рядкост в България. Обикновено тази функция се изпълнява от оперативния директор, финансовия или дори от изпълнителния директор. Неговите задачи са свързани с анализ на кризисните ситуации, изготвяне на план за справяне и съставяне на екип, обикновено в състав Финансов мениджър, HR мениджър, PR, Digital marketing, IT, Юрист. Бързата мисъл и възможността за работа под напрежение са основни качества.

Кризисните мениджъри рядко са популярни и затова е добре да се наемат външни за компанията кадри, стига да могат да се справят, за да се запази имиджа на висшия мениджмънт. Стара шега гласи, че разликата между кризисния мениджър и терориста се състои в това, че терориста има поддръжници. Всъщност това е валидно за всички, които работят по преодоляването на кризисните ситуации в компанията. Независимо от причините за смяна на конкретните мениджъри – свързани с представянето или финансови, избирайте новите изключително внимателно. На тях ще се падне задачата да преведат компанията през трудните времена.

 

Светлозар Петров, управляващ директор на JobTiger

 

 

още от Мениджмънт