нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

MEDICAL DENT - Почеркът на българския дентален бизнес

Д-р Бранимир Кирилов е от водещите имплантолози и орални хирурзи в България. Той е човекът, който стои зад изграждането на една от най-иновативните и успешни дентални клиники в България – MEDICAL DENT. Притежава множество международни квалификационни курсове в областта на денталната имплантология при водещи световни специалисти и изнася доклади и лекции като участник в международни конгреси в САЩ и Европа. Автор е на редица статии и публикации в областта на имплантологията и естетичната стоматология. Името му се свързва с изграждането, имиджа и развитието на българската школа по дентална имплантология и пластика. Снимка: Личен архив

Основната мисия на MEDICAL DENT е да работи със стоматолози, които се стремят към придобиване на нови знания. Клиниката постоянно инвестира във внедряването на последните научни достижения в сферата денталната медицина – технологии и материали. Тя е една от най-надеждните клиники в България, съчетаваща безкомпромисно качество на обслужване и отлично квалифициран екип. За посоката на развитие на сектора и работата с пациенти разговаряме с д-р Бранимир Кирилов

- Д-р Кирилов, вече 16 години ръководите дентална клиника Medical Dent. Каква е Вашата рецепта за развитието на успешен бизнес?

- Много труд и последователност. В основата на всеки успех стои много работа над теб самия и стремеж за личностно развитие. Вярвам, че в нашата професия от особена важност е постоянното професионално усъвършенстване. Доброто планиране и аналитичността винаги са ми помагали в структуриране на работните процеси, а управленческите умения и тези за работа в екип са елементите, които могат да завършат общата картина на всеки успешен бизнес модел.

- Пандемията накара много компании да преорганизират бизнес процесите си, някои още търсят правилния баланс. Как влияе тя на денталната практика?

- Пандемията не се отразява толкова на потока от хора като обем, колкото на вълнообразността на процесите. Равномерността на натоварването е различна, но на годишна база нивата на заетост се запазват.

Пандемията доведе до нужда от преорганизиране на работните процеси навсякъде, в това число и в лечебните заведения. За Medical Dent тази годината беше свързана с усилени промени и инвестиции, които бяха насочени в посока към адаптиране на дейността ни в новата ситуация.

Първото, което направихме, е да огледаме и потърсим дейности, които да бъдат изнесени от клиниката, така че да можем да осигурим по-малък поток от хора. Искахме това да не е за сметка на качеството на обслужване и лечение и да осигурим повече пространство за пациентите, които посещават Medical Dent. В тази връзка направихме изнасяне на целия процес по профилактика и хигиена на пациентите в едно ново лечебно заведение, което нарекохме Dental Care Center. Това, което постигнах там, е да организирам много добре целия процес по контрола и работата след завършване на лечението с цел поддръжка на резултата, който е постигнат. Това, което правим там, е еднакво важно както за тези, които правят регулярните си почиствания на зъбен камък и плака на всеки 6 месеца, така и за тези, които имат поставени импланти, мостове, коронки, фасети и се нуждаят от по-специфична поддържка.

Следващата стъпка, която предприехме за реорганизиране на работния процес, беше в посока разширение на клиника Medical Dent. За по-голям комфорт на пациентите добавихме допълнителни чакални, което даде възможност за по-спокойно и равномерно разпределение на пациентите, позволи ни и да отговорим на изискванията за социална дистанция. Инвестирахме много и в посока качеството на въздуха в клиниката под формата на системи за пречистване и дезинфекция.

Не спираме да инвестираме и в посока развитие на технологиите, които използваме, като вече 98% от това, което правим, е дигитализирано. Това намалява риска от пренасяне на инфекция и риска от зараза. Инвестирахме и в разширяването на помещението за стерилизация и дезинфекция, за което има предвиден специално обучен персонал.

Двете нови услуги, които предлагаме на пациентите си от тази година, също са свързани с променената среда, в която живеем. Едната е възможността да затворим кабинет за теб или твоето семейство при фиксиран предварително ден и изготвен план на лечение. Другата ни услуга е за хора, ангажирани в бизнеса си, които искат всичко да се случи за възможно най-кратък период от време. Предлагаме им ускорен план за лечение и индивидуален подход.

В почти всяка сфера на медицината технологиите навлизат бързо и улесняват и лекари, и пациенти. За какво помага дигитализацията на денталната клиника?

- Дигитализацията в Medical Dent е факт от много години. Тя присъства още от момента на планиране на лечението. Това позволява да видите резултата далеч преди лечението да започне. На етап планиране и диагностика на проблемите сме изцяло дигитализирани – разполагаме с 3D апарати, хирургични водачи за поставяне на импланти, можем изцяло да планираме дигитално усмивката. При етапа на изпълнение на лечението дигитализацията се състои например в това, че имплантите могат да бъдат поставени много сигурно в точна позиция, водени от хирургични водачи.

Можем предварително да планираме как да изглежда усмивката ви с дигитално изготвен проект, който да поставим в устата, така че пациентът първо да види себе си, преди да сме започнали работа. Така всеки може да види себе си с новата си усмивка и да прецени дали се харесва и дали се чувства комфортно. Дигитално може да бъде изготвянето на зъбите, като в лабораторията те се планират и съответно се изготвят от специални машини, които изрязват готовия файл и го превръщат в изделие. Дигитален може да бъде и самият отпечатък, който се взема за изготвяне на коронка или фасета. Това дава много добър комфорт за пациента и 100% стерилност, защото дигиталният отпечатък е файл, който се изпраща в лабораторията, и няма физическо движение на отпечатъци и модели. Не на последно място разполагаме и с 3D принтери, които могат да работят с всякакви видове пластмаси, силикони и метал.

- Колко е важна зъботехниката за Вашия бизнес?

- Зъботехниката е от изключителна важност в нашия бизнес, защото на финала на всяко лечение пациентът вижда и оценява зъба. Функционалният и красив зъб като краен резултат е това, което хората ценят истински. Зъботехниците са важна част от целия процес и в Medical Dent работим с най-добрите кадри в България, както и с някои чуждестранни специалисти в сферата. Имаме и вътрешна собствена лаборатория, която ни позволява да правим голяма част от нещата под директен наш контрол.

- Променя ли се отношението на хората към денталното здраве?

- По отношение на здравната профилактика нещата изключително много се влошиха. В периодите, в които всички ние бяхме в локдаун, рязко спадна нивото на хигиена и поддръжка на зъбите. Хора, чието лечение изискваше да поддържат зъбите си на 2–3 месеца, не го правеха от страх или реално боледуване, което рефлектира на възпалителните процеси като пародонтит, увреждане на венците и костите, загуба на зъби и тежки усложнения. Колкото и тежка да е ситуацията, трябва да се спазва препоръчителната профилактика, защото иначе правим лоша услуга на себе си. Създаването на Dental Care Center – лечебно заведение от нов тип, с поглед към хигиената и поддръжката от специалисти в сферата на профилактиката, е изцяло в помощ на хората. Част от организацията тук е спазването на добър работен процес, препоръчителна социална дистанция и пълни хигиенни изисквания за стерилизация и дезинфекция. Така всеки наш пациент би могъл да извършва своята профилактика в едно стационарно състояние и да поддържа хроничните си заболявания сигурно и безопасно. Създаването на подобни центрове в България е изцяло в посока по-доброто орално здраве на хората. Това е пътят за превенция на бъдещи усложнения и по-тежки и скъпоструващи манипулации.

- Какви са тенденциите при сложните хирургически интервенции?

- Много добро планиране преди извършване на самата операция, подготовка, която може да се състои в дигитално създаване на хирургичен водач или създаването на определени пластини, които да бъдат използвани по време на операцията, тоест индивидуализиране на подхода. Сериозно се работи в посока намаляване на травмата при операция, което зависи от използваните инструменти и това какво е увеличението, тоест лупи, микроскопи и т.н. В Medical Dent работим дори пломби със специално увеличение за по-добър контрол. Колкото по-добро е това увеличение, толкова по-добре виждаме тъканите и това ни дава възможност да работим с по-фини инструменти, което има отношение отново към травмата.

От важно значение са и разрезите, къде и как да бъдат направени, има значение и видът на конците, с които се шие. Всеки от тези детайли в извършването на хирургичната интервенция в Medical Dent е много добре прецизиран и е ориентиран изцяло в посока намаляване на травмата с цел по-бързото протичане на оздравителния процес и добри клинични резултати.

Какви са предизвикателствата пред денталния бранш в България, за да може той да се развива с още по-бързи темпове?

Най-голямото е предизвикателство, както и в други бизнеси, е човешкият фактор. За да може да има ръст в сектора, трябва да има развитие именно там. Според мен то трябва да върви по две направления – създаване на професионални знания и умения, както и в посока личностно развитие. Смятам, че мерките за стимулиране на хората, ангажирани в денталния бранш, са много важни. Нашият сектор е оставен да работи на изцяло пазарен принцип и неговото развитие може да бъде пример за това колко бързо прогресира дадена сфера, когато е оставена на частната инициатива.

Текстът е публикуван в бр. 10/2021 на сп. "Мениджър"

 

 

 

още от Наука и здраве