нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Комитова и "Автомагистрали" в спор за авансови плащания за части от АМ "Хемус"

Снимка: Shutterstock

79 млн.лв. са спестени от фиксирането на цените на материалите чрез платени аванси за участъци 4, 5 и 6 на магистрала „Хемус”. Това заявиха от „Автомагистрали” в отговор на обвинение на регионалния министър Виолета Комитова. Днес при инспекцията на участък 5 от магистрала „Хемус” тя заяви, че поредна фирма е получила огромен аванс през миналата година.

„За участъка от магистралата „Автомагистрали“ ЕАД са сключили договор за доставка на материали на стойност 97,8 млн. лв., от които 84 млн. лв. вече са платени авансово на фирмата доставчик. Не разбираме защо са платени 84 млн. лв. за участъка преди година, след като досега реално са изразходвани около 1 млн. лв. За отсечката има изготвен подробен устройствен план и разширен идеен проект, но няма проведени отчуждителни процедури. До започване на строителството ще се стигне след 1, 2 или три години, след като бъдат извършени необходимите процедури“, каза министър Комитова. 

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Апостол Пенчев от своя страна информира, че за участъци 4, 5 и 6 от магистралата има изготвени разширени идейни проекти, които са почти равносилни на технически проект. За следващите участъци - 7, 8 и 9, които са преди Търговище, в момента се извършва проектиране. Идейните проекти се очаква да бъдат приети около началото на следващата година.

От „Автомагистрали” отвърнаха, че разрешенията за строеж се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В своя позиция оттам обясниха, че близо 79 500 000 лева е реализираната към този момент икономия от фиксирането на цените на материалите за участъци 4, 5 и 6 на автомагистрала „Хемус“ към стойностите им в периода на плащане на авансите. От дружеството отчитат, че това мениджърско решение на ръководството на „Автомагистрали” ЕАД гарантира следното:

 • Финансово обезпечаване на изпълнението на автомагистрала “Хемус” със замразяване на единичните цени, което води до независимост от инфлацията в държавен и световен мащаб.
 • С платените аванси, цените за „Автомагистрали“ ЕАД са фиксирани към доставчиците и не подлежат на индексация;
 • Производство на количества основни материали, което е задължително предвид огромните обеми за обезпечаване на изпълнението на участъците в срок и гарантира ритмичните им доставки;
 • Магистралата минава по изцяло ново трасе, което води до акумулиране на значителни първоначални разходи по организация, мобилизация, изграждане на приобектови селища и сериозна мрежа от временни пътища;
 • Изграждане на производствени полигони, площадки, асфалтови бази, бетонови възли и др.

От „Автомагистрали” посочват още, че отчуждаването на терени за изграждане на трасетата са в компетенциите на администрацията на МРРБ и АПИ. Разрешенията за строеж се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройството и дават пример за това какви количества основни материали са необходими за изграждането на автомагистрала „Хемус“ в участъци от 4 до 6:

 • Инертните материали са близо 10 млн. куб. метра, разпределени съответно 2 500 000 за участък 4; 3 300 000 за участък 5 и за участък 6 – 4 млн. куб.м.
 • Бетон – близо 100 хил. куб.м., разпределени по участъци от 4 до 6, както следва – 22 хил. куб.м., 39 хил. куб.м. и 35 хил. куб. м.
 • Асфалтови работи, необходими за тези участъци - над 1 млн. тона. Съответно 340 хил. тона за участък 4; 280 хил. тона за участък 5 и над 420 хил. тона за участък 6
 • Армировка – 2 500 тона за участък 4; 4 хил. тона за участък 5 и близо 5 хил. тона за участък 6
 • Основни пластове настилка – за цялото трасе в участъци от 4 до 6 са необходими близо 950 хил куб. метра или близо 300 хил. за участък 4, за участък 5 - 250 хил. и за участък 6 - близо 400 хил. куб. метра
 • Близо 900 бр. масивни, бетонни и стоманобетонни конструкции – 169 бр. за участък 4, а за участъци 5 и 6, съответно 343 и 372 бр.
 • Ограничителни системи – общо над 370 хил.м. съответно разпределени за участък 4 – 118 хил. метра, за участък 5 - 109 хил. метра и за участък 6 - 146 хил. метра.

По отношение на дадените авансови плащания за свлачища - за 39 от тях се чакат процедури за отстраняване на явна фактическа грешка, а за 10 - разрешително за строеж. Стартирането на изпълнението им се бави заради провеждането на процедури по избор на надзор, което е в ангажиментите на Агенция „Пътна инфраструктура“, посочват от „Автомагистрали”. 

още от Общество