нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Евростат: Над 1/4 от българите са били изложени на бедност през 2020-а

Снимка: Getty Images

България и Румъния са страните в ЕС с най-голям дял от населението, изложен на бедност и материални лишения. Това показват данни от статистическата служба на Европейския съюз. В доклада са представени няколко констатации от по-подробната статия "Statistics Explained" за условията на живот в Европа.

През 2020 г. в ЕС е имало 75,3 милиона души, изложени на риск от бедност. 27,6 милиона души са били в тежко материално и социално положение, а 27,1 милиона души са живеели в домакинство с ниска интензивност на труда.

През 2020 г. в ЕС 96,5 милиона жители в ЕС (21,9% от населението) са били изправени пред риска от бедност или социално изключване, около 5,9 милиона (1,3% от общото население) живеят в домакинства, изпитващи едновременно и трите риска от бедност и социално изключване (риск от бедност, сериозно материално и социално лишение и домакинство с много ниска интензивност на труда).

В четири страни в ЕС повече от една четвърт от населението е било изложено на риск от бедност, показват наличните данни на Евростат за 2020 г. Това са Румъния (35,8%), България (33,6%), Гърция (27,5%) и Испания (27,0%).

За разлика от тях, най-ниските дялове на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, са регистрирани в Чехия (11,5%), Словакия (13,8%), Словения (14,3%), Нидерландия (15,8%) и Финландия (15,9%).

още от Общество