Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Над една трета от българите не могат да посрещнат неочаквани разходи

Снимка: Getty Images

През 2019 г. в близо една трета от хората в ЕС (32%) не са били в състояние да посрещнат неочаквани финансови разходи като например да отделят средства за болнично лечение, включващо операция, погребение, замяна на автомобил. В България делът на тези хора е над средния за Евросъюза – 36,5 на сто. Това сочат публикувани днес данни на статистическата служба Евростат. 

От своя пик през 2012 г. (40%), способността на хората да се справят с неочаквани разходи се подобри значително. Внезапните ограничителни противоепидемични мерки в цял свят извежда способността за справяне с неочаквани финансови разходи на преден план като фактор от решаващо значение, особено в случай на загуба на доходи. 

Най-висок дял на хора, които не могат да посрещнат неочаквани финансови разходи, е отчетен сред домакинствата с едно лице: 40% от несемейните лица не са в състояние да посрещнат неочаквани финансови разходи, и по-специално 56% от самотните лица с деца. По-високи дялове са регистрирани за сами жени (43%), отколкото за сами мъже (36%). 

За разлика от тях, най-ниските дялове са регистрирани в домакинства с двама възрастни: 25% не са в състояние да посрещнат неочаквани финансови разходи; 28% от домакинствата с двама възрастни и едно малко дете и 26% от тези семейства с две малки деца.

Сред страните членки най-голям е делът на хора, неспособни да посрещнат изненадващи разходи, в Хърватия, където те са над половината (52%). Следва Латвия (50%), Гърция и Кипър (по 48%), Литва (47%) и Румъния (44%).

Най-нисък е делът в Малта – 15 на сто. След нея се нареждат Люксембург, Австрия и Швеция, в които само една пета от населението (по данни от 2018 г.) не може да се справи с неочаквани разноски.  

още по темата
още от Общество