нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Потребителското доверие тръгна нагоре

Снимка: Shuttterstock

През април 2021 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.7 пункта спрямо нивото си от януари, като при населението в градовете увеличението е 2.4 пункта, а при населението в селата - 2.7 пункта (фиг. 1). Това показват данни от Националния статистически институт. 

Мненията на потребителите относно развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца (фиг. 2), както и очакванията им за следващите дванадесет месеца (фиг. 3), са по-малко негативни в сравнение с три месеца по-рано. 

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 9.2 пункта (фиг. 4). 

Оценките на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца (фиг. 5), както и очакванията им за следващите дванадесет месеца (фиг. 6), са по-неблагоприятни спрямо предходното наблюдение. 

Същевременно потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, като инфлационните им очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца (фиг. 7). 

През април обаче анкетата на НСИ регистрира малко по-позитивна нагласа в намеренията на градското население относно извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола“ и за „покупка или построяване на жилище (вила)“ през следващите дванадесет месеца. 

 

още от Общество