нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Пенсиите се увеличават от 25 декември, изплащането на повишенията гарантирано през цялата 2022 година

Снимка: Shutterstock

Пенсиите се увеличават от 25 декември, изплащането на по-високите им размери е гарантирано през цялата 2022 година, съобщават от пресцентъра на социалното министерство, откъдето дават и разяснение по темата. 

Съгласно решението на 46-то Народно събрание от 25 декември 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 300 лв. на 370 лв., а максималният й размер се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. 

От същата дата тежестта на всяка година осигурителен стаж без превръщане ще се увеличи от 1,2 на 1,35 на сто. За да има равнопоставеност с по-високата тежест на осигурителния стаж ще бъдат преизчислени всички отпуснати преди 25 декември 2021 г. пенсии. 

Промените са трайно регламентирани в Кодекса за социално осигуряване чрез направената актуализация в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 

Изплащането на увеличените размери на пенсиите през цялата 2022 г. е гарантирано. Кодексът за социално осигуряване регламентира, че в случай, че бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се извършват съобразно действащите нормативни актове. 

Това гарантира изплащането на всички пенсии и други социално-осигурителни плащания в определените размери, независимо че бюджетът на ДОО за съответната година не е приет. В този случай за издръжка на органите на Националния осигурителен институт се разходва месечно до една дванадесета част от разходите, предвидени в бюджета за предходната година. 

още по темата
още от Общество