Затвори

Три фирми се състезават за доставка на нови мотриси за БДЖ

Снимка: БДЖ

Три фирми се състезават в процедурата за доставка и гаранционна поддръжка на 16 нови електрически мотриси за БДЖ. Това са Консорциум ДЗЗД "СТБ Трейнс", Алстом Феровиария и Обединение "Консорциум ЩАДЛЕР". 

Прогнозната стойност на поръчката е близо 247 милиона лева без ДДС, като след разглеждане на документацията на подалите заявления участници, процедурата ще продължи на етап подаване на технически и ценови оферти, което се очаква да се случи до средата на месец юли 2020 г.

Това е най-мащабната процедура за доставка на нов подвижен състав през последните години и заедно с вече подписания договор за доставка на нови локомотиви значително ще повиши качеството на предлаганата услуга от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, което е основният приоритет в работата на управленския екип на дружеството.

още от Общество