нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Все по-малко българи искат да следват в чужбина

Снимка: Shutterstock

Националният център за информация и документация на Министерството на образованието и науката заверява все по-малко български дипломи за следване в чужбина. 

Общо 1536 души от завършилите училище през изминалата учебна година са получили печат Apostille, който удостоверява истинността на дипломата им за средно образование. Легализирани са общо 2652 документа заедно с такива на завършили от предходни випуски, съобщават от МОН. 

За сравнение през 2020 г. са заверени преведените дипломи на 2210 абитуриенти. С тези на дипломирали се по-рано са общо 3678. 

През 2019 г. са легализирани 2823 документа на дипломирали се в същата година, а заедно с предишните са общо 4683. 

Тенденцията за плавно намаляване на желаещите да следват в чужбина се дължи, от една страна, на по-малките випуски, които завършват средно образование. Други причини за спада са излизането на Великобритания в ЕС, която беше основен хъб за университетско образование в общността и пандемията от COVID-19 в последните години. 

През 2021 г. най-много са били желаещите да учат в Германия, Гърция и Италия. За сравнение, през 2020 г. първите три най-предпочитани държави са били Германия, Гърция и Великобритания. 

още от Общество