нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Депутатите одобриха окончателно бюджета на Здравната каса за догодина

Снимка: Мениджър нюз

Бюджетът на НЗОК за догодина - балансиран според управляващите и разпарчатосан според Левицата, мина на второ четене в пленарната зала днес. 
Депутатите гласуваха окончателно 5,3 млрд. лв. общо да бъде бюджетът на Здравната каса за 2021 г. по приходи и трансфери. 

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2021 г. остава 8%.

За срока на обявена извънредна епидемична обстановка чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК се осигуряват средства за допълнителни трудови месечни възнаграждения на медицинския персонал както следва: на лекари - в размер на 600 лв.; на специалисти от професионално направление "здравни грижи" - 360 лв.; на санитари - 120 лв. Допълнителни трудови възнаграждения няма да се изплащат на лекари, чиято брутна работна заплата надвишава 5000 лв. месечно.  За първи път, в този закон се въвеждат и специални текстове за управление на епидемията от коронавирусната инфекция в страната. Според тях при обявено извънредно положение или при извънредна епидемична обстановка здравният министър може със заповед да разпореди на РЗИ-тата въвеждането на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на съответната област за определен период от време. Временните мерки се въвеждат със заповед на директора на съответната РЗИ и може да включват определяне на едно или повече лечебни заведения в съответната област, които да извършват диагностични и/или лечебни дейности само на лица, болни от заразна болест от Закона за здравето, независимо от медицинските дейности, които лечебното заведение осъществява съгласно разрешението/регистрацията му за лечебна дейност. Може да бъде променян и броят легла в лечебните заведения за болнична помощ. Въвеждат се и санкции за болниците, които откажат да лекуват пациенти с коронавирус, както заяви предварително, че ще настоява за такъв тип текст здравният министър проф. Костадин Ангелов. Предвижда се и възможност за командироване на здравни специалисти в други лечебни заведения.

Мнозинството одобри трансферите от Министерството на здравеопазването да са на стойност от 83, 4 млн. лв. От тях за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им - 6 576 000 лв.; за медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, 38 млн. лв. 

Заложените текущи разходи на НЗОК са 5 186 300,5 хил. лв., за персонал 56 051,1 хил. лв; издръжка на административните дейности 20 640,0 хил. лв.
За здравноосигурителни плащания за дентална помощ - 197 386,0 хил. лв.; за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 100 901,0 хил. лв; за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 1 332 000,0 хил. лв. 

Депутатите приеха преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи да може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания. Неусвоените средства до 30 септември 2021 г. за здравноосигурителни плащания за медицински и за дентални дейности да може да се използват за плащания само за медицинските и денталните дейности и медицинските изделия списъка по групи. 

От опозицията разкритикуваха управляващите за липсата на пари в резерв на касата. "До тази година резервът е бил в размер на 5% от средствата. За следващата година този резерв е нула. Ние смятаме, че това са изключително неразумни стъпки, които няма да дадат свободата на действие на тези, които ще вземат по-нататък решения за управление на тези средства в рамките на над 5 милиарда", заяви д-р Нигяр Джафер от ДПС.

Веселин Марешки от ВОЛЯ пък поиска безплатни лекарства за децата до 14 години, които ходят на училище и за възрастните хора. "Във всички наши срещи - и с наши фенове, и с фенове на останалите политически партии, ние не чухме нито един човек, който да се противопостави, дори и бегло на това предложение. Напротив, отвсякъде получихме много категорична подкрепа", аргументира се той. 

още от Политика