България

Политика

|

Общество

|

Съставът на КЕВР да се намали, реши парламентарната комисия по енергетика

Съставът на КЕВР да се намали, реши парламентарната комисия по енергетика

"Оптимизиране" на състава на КЕВР по предложение на депутати от управлящото мнозинство мина на първо четене в Комисията по енергетика. В момента регулаторът се състои от 9 членове. Според гласуваното решение броят им ще бъде намален на 5

Намаляването на числеността е вкарано в проектозакон за изменение и допълнение, внесен за разгреждане от от депутатите от управляващото мнозинство - Виктория Василева (ПГ на "Има такъв народ"), Ивайло Мирчев (ПГ "Демократична България"), Мирослав Иванов (ПГ "Продължаваме Промяната") и Георги Свиленски (ПГ "БСП за България"). Заложените промени предвиждат по-конкретно съкращаване на броя на членовете в състав "Енергетика" от четирима на двама, както и премахването на изискването за един член на КЕВР с юридически стаж и един член с опит в сферата на икономиката. Според вносителите по този начин се оформя общ пленарен състав от 5 членове, от които един председател, двама членове с опит в енергетиката и двама с опит във водоснабдителните и канализационни услуги. 

Според Виктория Василева от "Има такъв народ", по този начин ще се оптимизира численият състав на КЕВР като "независим колегиален орган и ще бъдат реализирани значителни финансови икономии, като тези средства могат да бъдат пренасочени към по-добро експертно обезпечаване на комисията."

Бившият енергиен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Делян Добрев обаче опонира, че всъщност целта на намаляването на числения състав на КЕВР, особено в състав "Енергетика", е управляващото мнозинство да "овладее" комисията, защото ще има двама от трима от членовете.

Рамадан Аталай от ДПС също заяви, че с тези промени, от независима, КЕВР ще изпадне в зависимост от управляващите. 

Численият състав не е от такова значение за това дали регулаторът ще бъде независим, смята Драгомир Стойнев от БСП . "В момента се спазват същите процедурни правила, които са били преди това и по никакъв начин не се оказва въздействие и влияние върху КЕВР", отбеляза той.

Заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов обърна внимание на това, че в промените се вижда най-малкото, че няма да има партийни квоти. Според Делян Добрев обаче и сега няма такива партийни квоти.  

Проектът предвижда по-широки дефиниции на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта на водоснабдяването и канализацията", като такъв се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и в търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани на друга държава членка. 

В мотивите на законопроекта вносителите са записали, че променящият се енергиен сектор изисква "кръстосано боравене" с информация (по отношение на електричество, газ и развитие на пазарите на едно и дребно), познания и опит, както и поглед върху различни сегменти и сектори. В тази връзка предложеното разширение на дефиницията за стаж в енергетиката, обхваща и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банково дело, свързано с енергийния сектор. 

В заключителните разпоредби на законопроекта е записано, че с влизането му в сила се прекратяват мандатите на членовете на КЕВР с юридически стаж и стаж в областта на икономиката. Освен това в деня, в който влезе в сила, чрез жребий се прекратява мандата на двама от членовете на КЕВР със стаж в областта на енергетиката.  

Свой проект за промени внесоха и "Възраждане". Той предвиждаше пълномощията на КЕВР да могат да бъдат прекратени предсрочно и преди изтичане на нейния петгодишен мандат по решение на Народното събрание, включително и при неизпълнение на нейните задължения за независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност, но беше отхвърлен от Комисията по енергетика. 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ