Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Повече с по-малко ресурси: Време е Европа и САЩ да започнат да работят заедно

Снимка: Alex Wroblewski/ Getty Images

Дойде ли време, в което Америка и Европа трябва да работят заедно, за да решат следващото голямо предизвикателство пред човечеството - да се произвежда достатъчно храна, с по-малко разходи, за да изхраним нарастващото световно население? Това означава да се обхванат иновации и технологии в безопасно и устойчиво земеделие, сподели пред Euractiv Сони Пардю, министър на земеделието в САЩ.

"САЩ споделят богата история на партньорство и сътрудничество с нашите европейски приятели. Когато работим заедно за решаването на някакви световни икономически предизвикателства или такива, свъзани със сигурността, всички се възползват. Такъв беше случаят след Втората Световна война, при която отварянето на търговията между Щатите и Европа отключи безпрецедентен и дълъг икономически бум, който изведе милиарди хора по света от бедност", казва той.

Според него е време да възприемем общата си история и да работим заедно за решаването на следващото голямо предизвикателство пред нас, а именно да произвеждаме достатъчно храна с по-малко ресурси, за да успеем да осигурим храна за нарастващото световно население.

До 2050 година се очаква жителит на планетата да достигнат 9,8 милиарда души. Здравословното хранене на това увеличение на населението буквално представлява предизвикателство за живота и смъртта. САЩ вече приеха и приложиха множество иновации и технологии в селското стопанство, за да разрешат това предизвикателство.

"Искаме Европа да върви с нас чрез иновативен подход към селското стопанство, за да произвежда безопасна, висококачествена и достъпна храна. Само чрез възприемане на трансформативните технологии ще можем да произвеждаме достатъчно храна, фибри и гориво за бъдещето и да го правим по безопасен и устойчив начин", казва Пърдю.

"След посещението си е Европа се върнах у дома по-убеден от всякога, че земеделските производители и политиците от двете страни на Атлантическия океан могат и трябва да се съберат, за да постигнат тази благородна цел. Съвременното земеделие е част от решението, а не проблемът. Както казах на колегите си земеделски министри - заедно представляваме най-продуктивните земеделски производители на планетата и споделяме обща отговорност за изхранването на нарастващото световно население. Но това няма да се случи, ако не увеличим устойчиво производителността си и не създадем жизнеспособен модел за останалия свят", допълва той.

По думите му, като лидери в селското стопанство, е морално задължение на лидерите в сегмента в САЩ и Европа да помага на земеделските производители чрез признаване, възприемане и активиране на трите измерения на устойчивостта на селското стопанство: екологичност, социалност и икономика.

"Устойчивостта на околната среда е от решаващо значение, ако ще поддържаме здравето на нашата почва, вода и въздух, като същевременно отговаряме на търсенето на храна и фибри. Единственият начин, по който ще захранваме света, като същевременно свеждаме до минимум въздействието на селското стопанство върху околната среда, е да произвеждаме повече с по-малко общи суровини", поясни американският министър.

Според него земеделските производители са едни от най-добрите природозащитници и повече от всеки друг искат и имат нужда земята да бъде здрава. "Ето защо те са били лидери в прилагането на технологиите и иновациите - те разбират, че използването на технология ще им позволи да правят повече с по-малко, да защитават по-добре околната среда и да намалят въздействието на селското стопанство".

"Постигнахме напредък. През последните 90 години стоковото производство в Съединените щати се е увеличило с 400%, докато площта на производството е спаднала с 9%", подчерта той.

По подобен начин подобрените сортове култури и практиките за управление на културите в Съединените щати са довели до повишаване на ефективността на използването на хранителни вещества и вода, спомагайки за медиирането както на разходите, така и на въздействието върху околната среда. В сектора на животновъдството подобренията на ефективността значително са намалили производството на парникови газове и сега САЩ произвежда приблизително два пъти повече мляко с около 60% по-малко крави, отколкото преди 90 години.

Социалната устойчивост също е критична. Когато се увеличи производителността и ефективността, ние допринасяме за продоволствената сигурност чрез подобряване на достъпността на храните. Освен това страните, обезпечени с храна, имат по-малко глобални конфликти и човешка миграция.

"Добрата новина е, че повишаването на производителността също помогна да се направи храната по-достъпна. От 1960 г. насам основните цени на суровините спаднаха наполовина, което спомогна за увеличаване на цената на основните стоки като хляб, яйца, месо и мляко - по-достъпни за американските потребители и за потребителите по целия свят, включително тези, които са изправени пред несигурност в хранителния сегмент", добави Пърдю.

"И накрая, екологичната и социалната устойчивост няма да бъде постигната, ако няма икономическа устойчивост за производителите. Земеделието трябва да бъде печелившо. Ако фермерите не успеят да спечелят достатъчно, за да инвестират в производството на излишък, ние ще загубим основата на нашата хранителна икономика", обясни той.

"Трябва също така да привлечем следващото поколение млади фермери в това, което не е просто професия, а начин на живот. Докато селското стопанство е прекрасен начин на живот, то също трябва да създаде поминък. Увеличаване продуктивността е от решаващо значение за осигуряване на достоен поминък за земеделските производители и земеделските работници. Никога не можем да постигнем екологична или социална устойчивост без икономическа устойчивост. И никога не можем да постигнем икономическа устойчивост, като същевременно лишаваме фермерите и ранчото от съвременните инструменти за производителност, от която те се нуждаят, за да бъдат печеливши. Всъщност технологичните иновации са от основно значение за постигане на напредък по трите стълба на устойчивостта".

още от Лица