нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Над 3/4 от българите сменят работа заради ниско заплащане

Shutterstock

Три четвърти от заетите у нас сменят работното си място, заради ниския размер на възнагражденията, показва проучване на трудовия пазар, извършено от Българската търговско-промишлена палата и Института по философия и социология на БАН. То е проведено сред 2 460 работещи българи, 750 работодатели, бизнес организации и 250 бюра по труда, а резултатите бяха представени днес от председателят на Управителния съвет на Българската търговска промишлена палата /БТПП/ Цветан Симеонов и д-р Камелия Петкова от Института по философия и социология при БАН.

Ниските заплати и несправедливото им определяне са основните причини за текучество във фирмите, гласи един от основните изводи на проучването, което откроява  седемте най-важни мотива, влияещи върху решението на заетите лица за доброволно напускане.

Неудовлетворение от размера на възнаграждение е номер едно в скалата на седемте най-съществени причини за смяна на месторабота, посочено от 73% от анкетираните. Несправедливото разпределение на възнагражденията е посочено като мотив от близо 67 процента, а липсата на финансови стимули - от около 63 на сто от анкетираните.

Текучеството на работна сила е най-голямо при ниско квалифицирания труд в сектори като mреработващата промишленост, строителството, хотелиерство и ресторантьорство, транспорта също, в търговията виждаме, че има такова текучество. Такива тенденции трудно се обръща,т коментира председателят на Търговско-промишлената палата Цветан Симеонов.

Стресът на работното място се очертава като водеща причина за доброволно напускане, коментира Камелия Найденова. Авторитарно ръководство и несправедливото признание на приноса на работника и не на последно място - лошото отношение от страна на ръководителя също се очертава като водещ мотив за напускане, допълва тя.

 

В цифри, здравословното състояние се посочва от 63 на сто от участниците като причина за доброволно напускане, а високата степен на стреса от 62 процента. При над 60 процента  причините за напускане са авторитарно поведение на шефовете, както и лошо отношение на работодателя към съответния служител.

Възрастта също оказва влияние върху текучеството - възрастните хора са готови на компромиси, за да запазят заетост. По-големият стаж в дадено предприятие също е фактор за стабилност, посочи Цветан Симеонов. Има значение и равнището на образование - хората с по-ниска степен на образование по-трудно сменят работата. Според изследването жените и семейните хора са по-ценни като работници, защото са по-лоялни към фирмите и по-рядко сменят работното си място.

Важно е работодателите да се съобразяват с резултатите от това изследване, защото преди пандемията имаше голямо търсене на работна ръка. В София например безработицата беше под 2 процента, а се знае, че здравословното ниво на безработица е най-малко 4 процента, обобщи Цветан Симеонов.

 

още от Работа