нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Пандемията не е потопила рекламния пазар у нас, обемът му достига 455 млн. лева през 2020 г.

Shutterstock

Инвестициите в реклама през 2020 г. достигат 455 млн. лева – спад с 1,4% спрямо година по-рано заради пандемията от COVID-19. Това сочат данните на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).

Най-много средства – 247 млн. лева, са инвестирали брандовете в телевизия, макар че средствата, вложени в този комуникационен канал, бележат спад от 5% в сравнение с 2019-а. На този фон обаче дигиталните медии отчитат ръст от малко над 20 млн. лева или 17%, като задържат позицията си на един от най-предпочитаните канали.

Един от най-големите спадове – 20%, се наблюдава при външната реклама. Дори и при този резултат, тя се нарежда на трето място по стойност на инвестициите – 36 млн. лева. Четвърти по обем са рекламите в  радиото с 18.9 млн. лева при 6-процентов спад. Последни са пресата и кино рекламата, при които средствата са намалели със съответно 25% и 48%.

Източник: БАКА

Прогнозата за 2021 г. сочи, че във всички канали, освен в пресата, ще има бързо възстановяване и дори надвишаване на нивата от 2019 г., като общите разходи за реклама се очаква да достигнат близо 502 млн. лева. Инвестициите в пресата ще намалеят с 10%.

Източник: БАКА

И през 2021 г. телевизията ще остане най-предпочитан рекламен канал с близо 54% дял от общите инвестиции.

Очакванията за медийната инфлация към края на тази година са тя да достигне 10% в телевизията и 13% в дигиталните медии, като за поредна година да запази високи нива и в двата канала. При останалите се очаква да не бъде премината границата от 4%. Пресата и кино рекламата ще завършат годината с 0%, радиото с 3%, а външната реклама – с 4% инфлация.

Източник: БАКА

Прогнозата за следващите 2 години е пазарът постепенно да расте, а през 2023 г. медийните инвестиции да достигнат близо 590 млн. лева. От тях повече от половината – 315 млн., ще са насочени към телевизията, която ще продължи да държи най-голям дял от пазара.

Същевременно се очаква дигиталните медии плавно да увеличават дела си и даа достигнат 32,5% в края на следващата година.

Предвижданията са всички канали с изключение на печатните медии да отбележат ръст между 5% и 15% през 2023-та, а инвестициите във вестници и списания на свой ред да продължат тенденцията на спад.

още от Реклама