нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Фандъкова предлага актуализация на столичния бюджет с 19,9 млн. лева

Снимка от сайта на Столична община

Кметът на София Йорданка Фандъкова предлага актуализация на бюджета на Столичната община за тази година в размер на 19,9 милиона лева. Целта е да бъдат осигурени допълнителни средства за секторите, които са най-силно пострадали от кризата.

"Covid-кризата и последвалото увеличение на цените на горивата се отразяват изключително тежко на работата на всички общини, включително и на Столичната община. Към намаления брой пътници през последните месеци се добави и увеличението на цените на горивата, както и на газа. Една от основните ми задачи е да осигурим движението на градския транспорт. В най-тежките месеци на кризата транспортът в София не е спирал своята работа. В изготвената актуализация на бюджета се залагат 8,5 милиона лева като субсидия към транспортните оператори", каза кметът на София.

В актуализацията на бюджета се предлага и увеличение на средствата за улично осветление в размер на 3,2 милиона лева.

"Другото голямо перо в актуализацията на бюджета са допълнителни средства, с които да осигурим строителната програма за следващата година", каза Фандъкова и припомни, че един от акцентите в нейната програма, това е изграждането на вътрешните рингове на София.

Фандъкова предлага 2,5 милиона допълнителни средства за отчуждаване, за да може да се осигурят новите трасета на пробива по бул. "Тодор Каблешков" и на продължението на ул. "Филип Кутев".

Още 3,9 милона лева се осигуряват за поддръжка и изграждане на уличната мрежа до края на годината. 1,5 млн. лева допълнително ще бъдат насочени към общинските болници, които през цялото време активно се включват в работата с Covid пациенти и имат затруднения във връзка с увеличението на цените на електрическата енергия, лекарствата и консумативите. 

Допълнителните приходи са от по-добра събираемост – 10 милиона лева (6,6 – от спечелено дело за наложена финансова корекция, и 3,3 милиона лева от държавния бюджет).

"Предлагам преструктуриране на Столичния инспекторат, който става дирекция на мое пряко подчинение. Промяната ще влезе в сила от 1 януари 2022 г. Целта на преструктурирането е по-добър контрол, по-добра координация и по-резултатна работа", съобщи още кметът на София. 

За новата дирекция предстои да бъде обявен и конкурс за директор. Основната задача на новата дирекция е по-ефективен контрол при всички дейности, свързани с чистотата в града. Предвижда се също създаването на оперативен център с мобилни групи, които да реагират по-бързо на сигнали и да контролират дейностите на почистващите фирми по райони. Осигурява се по една допълнителна щатна бройка на всички 24 района на Столична община с цел подкрепа на районните кметове при контрола на почистването на междублокови пространства. 

В доклада на кмета до Столичния общински съвет са включени и предложенията за промени, направени от районните кметове на "Триадица", "Студентски", "Панчарево", "Илинден", "Кремиковци".  

още по темата
още от София