нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Какви са тези числа? 4 начина за ориентиране в популярните статистики

Shutterstock

Не може да има функционираща демократична държава без грамотно население. Този факт е признат поне от средата на Викторианската епоха, когато Законът за реформата в британската империя разширява правото на глас на много хора от работническата класа, не всички от които били грамотни. Тогава елитът започнал да се опасява, че това ще затрудни управлението на страната. „Вярвам, че е абсолютно необходимо да накараме нашите бъдещи господа да научат буквите“, казва един политик по това време. Тези страхове  частично повлияли на образователните закони от 1870 и 1880 г., с които било въведено задължително начално образование  за всички. Накратко, избирателите трябвало да могат да четат вестници.

В днешно време функционираща демократична държава е невъзможна без население, което умее да брои. Трябва да разбираме не само написаните думи, но и числата.

Това важи с особена сила през последните 12 месеца – изведнъж, всички трябваше да разберем как показателите на  смъртността от инфекции се различават от общата смъртност или каква е експоненциална крива, защо дадена стойност е важна. И така трябва да бъде не само сега, а винаги. Ако политиците казват, че нивото на престъпност или бедност се повишават или намаляват, или че са увеличили бюджета за здравеопазване, как да им вярваме, ако не можем да четем числа?

Има и допълнителен проблем - медиите също не винаги са добри в прочита на статистиката. Много числа достигат до читателя по силно изкривен начин. И така, как читателите да разбират по-добре числата в средствата за масова информация?

още от Техники за успех