нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Коучинг срещу професионалното прегряване

Капка Стойкова е бизнес и кариерен обучител, оторизиран коуч към ЕК по програмата за Иновации на МСП на Horizon 2020. Lego© Serious Play© фасилитатор. Основател на Development Zone - компания за развитие на хора, екипи и организации. Снимка: Любомир Димитров.

- Знаем, че коучът по същество помага на публиката, или пък на конкретно лице, само чрез задаване на въпроси (не и чрез намеса със съвети). Как намирате правилните въпроси за всеки уникален случай?

- Това ме питат най-често хората, които обучавам в коучинг умения. Когато аз се обучавах за коуч преди 12 години, нашите обучители ни бяха дали един списък със 70 примерни въпроса, които може да се задават на определени стъпки в коучинг процеса. Спомням си как го преглеждах преди всяка от първите си учебни коучинг сесии и много старателно се стремях да ги запомня. Бързо се отказах, именно защото разбрах, че всеки случай е уникален и наизустяването не работи.

В коучинга, основно е уменето да слушаме клиента. Ако докато го слушаме, си мислим „кой въпрос да задам сега“, то не слушаме качествено. Ключът е в създаването на пространство на доверие, в което клиентът да споделя свободно. В пространството на споделеното са скрити и въпросите. Ако коучът слуша с отворено съзнание и с искрено любопитство посреща казаното, то той ще намери и въпросите. А дали са „правилните“, коучът може да разбере отново като присъства изцяло в момента на разговор и слуша внимателно. Добрият въпрос се познава само през преживяването на клиента.

- Бихте ли разказали история за конкретен реален случай, при който чрез работата си сте успели да помогнете на компания или на човек?

- Трудно ми е да избера един. В нашата работа конфиденциалността е неизменен закон, а сайтът "Менджър Нюз" е много популярен. Но, без да споменавам имена, мога да споделя за един млад господин, мениджър в строителна компания, който преди 7 години си задаваше въпроса за следващата си кариерна стъпка.

Когато се обърна към нас, той тъкмо беше напуснал работа след много тежък конфликт с работодателя си. Няколко коучинг сесии му позволиха той да отработи негативните ефекти от тази промяна и да започне да обмисля вариантите, които го интересуваха за бъдещето. В резултат избра заедно със съдружник да стартира собствена строителна компания.

Известно време след като стартира фирмата, се обади отново. Няколко коучинг сесии му бяха нужни за да се справи с предизвикателствата в новата си роля на предприемач и работодател.

Днес, 6 години по-късно, бизнесът му върви добре (постигнал е мащаба, който си беше заложил като цел преди време) и той обмисля стратегията си за развитие. Понякога, когато прецени, че има нужда, провеждаме пунктуални сесии. Най-вече, за да вземе важни бизнес решения по-бързо или да обмисли необходима организационна промяна. Обръща се за коучинг към нас и за някои от мениджърите си или пък за проекти за цялостно организационно консултиране.

още от Техники за успех