нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Основните черти на характера

Снимка: Shutterstock

Сговорчивост

Хората, които се класират високо по тази скала, са надеждни, дружелюбни и внимателни към другите. Те са известни с просоциалното си поведение и често се занимават с доброволчески труд и други алтруистични дейности. Другите обаче, могат да ги виждат като наивни или твърде пасивни.

Забавен факт: Търсете финансов инвеститор, който се класира високо по скалата на сговорчивостта. Проучванията показват, че инвеститорите, за които е по-характерна тази черта, е най-малко вероятно да загубят пари от рискови сделки. Но може би искате да стоите далеч от инвеститор, който се класира високо по скалата „отговорност към преживявания“ - тази личностна черта е свързана с прекомерна увереност, която може да води до излишни рискове.

Откритост към нови преживявания

Хората, които се класират високо тук, са известни с широкия си кръг от интереси и живото си въображение. Те са любопитни и творчески настроени, предпочитат разнообразието пред твърдо установените навици. Известни са с търсенето на себеактуализация чрез интензивни, еуфорични преживявания като пътувания в чужди страни, живот извън цивилизацията и други. Другите обаче могат да гледат на тях като на непредвидими и нефокусирани.

Забавен факт: Отвореността към преживявания е единствената черта на характера, която може да предвиди политическата ориентация. Изследвания показват, че хората, при които преобладава тази черта на характера, е малко вероятно да бъдат консерватори, и като цяло са по-склонни да изразяват политическите си убеждения.

Невротизъм

Невротичните хора изпитват висока степен на емоционална нестабилност. По-вероятно е да реагират бурно и да се вълнуват и докладват по-високи нива на неприятни емоции като тревога и раздразнение. Другите могат да ги виждат като нестабилни и несигурни.

Забавен факт: Невротичните хора често търсят внимание, като публикуват множество снимки във Facebook. Изследванията показват, че те са по-малко склонни да публикуват коментари или статуси, които могат да бъдат разбрани противоречиво, и много по-склонни да публикуват снимки. (Освен това имат средно най-голям брой снимки на албум... невероятно е в какви детайли влизат тези психологически изследвания.)

Характерът на човек обикновено остава относително стабилен с времето. Чертите, които сте проявили на седем години има вероятност да "предвидят" голяма част от поведението ви като възрастни. Разбира се, може да съумеете да промените свои черти. Големите промени изискват много труд и усилия, но повечето учени приемат, че е възможно.

Източник: Psychology Today

още от Техники за успех