нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Сигнал "свободно" - 15 правила за провеждане на преговори по телефона

Снимка: Shutterstock

Комуникацията по телефон е разговор между двама "слепи", които нямат друг избор освен да градят представата за събеседника по "гласово разпознаване". Кой се обажда? На кого се обажда? Има ли възможност вашият събеседник да говори? Ами ако сте извадили човек изпод душа с позвъняването си? Как мислите, каква ще е реакцията на "режисьора" при подобен призив?

Затова, главното в началото на всеки разговор е да предразположите своя събеседник и чак тогава да пристъпите към разговор по същество.

Ако искате да постигнете целта на събеседването, следвайте този алгоритъм на телефонна комуникация

#Правило 1. Планирайте преговорите

Преди да започнете разговор, преценете добре: удобното време за разговора и продължителността му; ясно определете целта на разговора и съставете план. Подгответе си  отговорите на следните въпроси: Какво ще кажете за себе си и за компанията, в която работите? Какви въпроси ще зададете на своя събеседник, за да си изясните неговите потребности и да го мотивирате за последваща среща? Какви биха могли да са неговите възражения и какви - вашите възможни отговори? Как възнамерявате да приключите разговора и да си уговорите среща?

#Правило 2. Вдигнете на третото позвъняване (в случай, че на вас ви се обаждат)

Телефонният бизнес етикет регулира общуването с клиента. А той преценява корпоративната култура на компанията по спазването на бизнес етикета. И така, "обадете се на третото позвъняване" означава:  при първото - прекратете да вършите това, което правите в момента, при второто - настройте се, при третото - усмихнете се и се обадете. Ако не отговаряте на телефона твърде дълго, това показва ниска корпоративна култура. Не се суете, но и не бързайте. Много хора веднага се втурнат да вдигнат телефона, но всеки има нужда от поне няколко секунди, за да се концентрира и настрои за разговор.

#Правило 3. Не забравяйте да се усмихвате, докато говорите

Когато човек се усмихва, гласът става по-приятен. Така че, усмихвайте се по-често. Някои професионални преговарящи дори поставят  огледало пред себе си, за да могат да виждат изражението на лицето си, докато говорят.

#Правило 4. Поздравете събеседника

Поздравете този, с когото разговаряте възможно най-любезно и енергично. Помислете за няколко начина, по които можете да отправяте приветствията по телефона - нека имате няколко варианта за хората от различни пол и възраст. Разговор с клиент е по-добре да се започва с  „Добър ден (сутрин, вечер)“. Това е по-предразполагащо, отколкото едно "здравейте". Помнете, че в другия край на линията някой също иска да бъде уважаван, разбран и, може би, в този момент му помагате. (продължава на следващата страница)

още от Техники за успех