Мениджмънт

Лидерство

|

Направете си карта на стратегическата несигурност

Направете си карта на стратегическата несигурност

Последните две години бяха толкова разрушителни, колкото и за обществото, и за бизнеса. Как планирате да се развива бизнеса през следващата година, когато предишните две бяха толкова несигурни? Забравете 10-годишните визии. Забравете 5-годишните пътни карти. Забравете 3-годишните планове. Дългосрочното е една година. Краткосрочно е месец. Целта обаче е да създадете капацитет за устойчивост.

Картата на стратегическата несигурност е визуално представяне на вашите най-добри възможности, което може да включва продукти, услуги, проекти или бизнес стратегии. Това не е просто списък. Това е карта, организирана според нивото на несигурност на външната среда заедно с вътрешните възможности, необходими за успешното прилагане на вашите възможности. Например, когато оценявате проектите си въз основа на вашата несигурност в тези две области, получавате относителна представа кои проекти носят най-голям риск, за да можете да инвестирате по-разумно.

Оценете всяка от възможностите си, като използвате две категории: външна среда и вътрешни възможности. За всяка от тези две категории определете до три специфични променливи, които са най-важните критерии за успех за вашата организация.

Първо го направете за външната среда. Критериите за успех за външната среда могат да включват приемане на клиентите, конкурентна диференциация, пазарни тенденции или нещо друго външно за вашата организация, което не контролирате.

След това идентифицирайте критериите за успех, свързани с вътрешните способности, които ще трябва да създадете или да използвате, докато прилагате своите възможности, като например да имате правилните хора във вашия екип и технология, и да изградите печеливш бизнес модел.

Ето пример за това как може да изглежда това, ако имате продуктово портфолио и искате да оцените възможностите си за придвижване на най-добрите продукти напред. За всеки от вашите продукти оценете променливите от 1 (ниска сигурност) до 10 (висока сигурност).

Външна среда

  • Клиенти – Колко сигурни сме, че клиентите ще искат продукта?
  • Конкуренти – Доколко сме сигурни, че продуктът се различава от конкуренцията?
  • Тенденции в индустрията – доколко сме сигурни, че външните тенденции ще помогнат за създаването и разрастването на пазара за продукта?

Вътрешни възможности

  • Хора и таланти – доколко сме сигурни, че имаме точния талант за разработване, предлагане на пазара и продажба на продукта?
  • Технология – Доколко сме сигурни, че разполагаме с правилните технологии за продукта?
  • Бизнес модел – Колко сигурни сме, че разбираме и сме дефинирали печелившия бизнес модел за продукта?

Когато оценявате всяка променлива по скала от 1 до 10, най-високият резултат, който продуктът може да получи, би бил 30 в някоя от категориите, външна среда или вътрешни възможности. Резултат от 60 означава, че имате пълна сигурност, че всички фактори за успех са налице външно и вътрешно за този конкретен продукт. От друга страна, ниският резултат за сигурност би означавал, че съществува значителна несигурност за успеха на този продукт, което също се равнява на голям риск.

Ето най-добрия начин да използвате картата на стратегическата несигурност:

  • Вземете екип, който да определи променливите, които ще бъдат вашите критерии за успех
  • Обсъдете какви данни имате и оценете всяка от възможностите си по критериите
  • Избройте резултатите и картографирайте възможностите на матрица или диаграма с помощта на онлайн софтуер, електронна таблица или слайд на презентация

След като имате своята карта, изберете възможностите, които ще преследвате. Не забравяйте обаче да поддържате жива картата на стратегическата несигурност, за да видите как се справяте. Прегледайте отново картата, преразгледайте възможностите си и редовно преоценявайте проектите си. Ето така оставате устойчиви в днешния разрушителен свят. 

Източник: Сорен Каплан, основател на Praxie, за Inc.com

Превод и редакция: Нели Тодорова 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ