нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Под маската на надменност

Снимка: Shutterstock

5. Поглеждане на часовника

Ако някога ви се е случвало да разговаряте с човек, който непрестанно поглежда към часовника си(и от време на време към телефона), знаете, че това се случва твърде често.

Разбира се, жестът веднага подсказва за силна скука и отегчение, или казано по друг начин, човек проверява след колко време ще може да се измъкне от този мъчителен разговор. Това е един от навиците, които ви представя като човек, който се мисли за прекалено важен, за да си губи времето с незначителни теми и проблеми. Направете всичко възможно, за да го избегнете. 

6. Въздишките

Дълбоката въздишка може да бъде много удовлетворяваща, но това не означава, че може да си позволите да си я позволите, когато някой говори с вас.

Въпреки че въздишката не попада точно в сферата на „език на тялото", тя продължава да бъде невербален жест, който изпраща доста силно послание. Повечето хора свързват въздишането с отчаяние, умора, безразличие  и осъдително отношение към това, което се казва.

Дори и да не сте го направили умишлено, въздишката почти винаги се приема за нещо нежелано и неприятно в комуникацията между двама човека.

7. Неадекватно лицево изражение

Едно напълно безизразно лице може да ви представи като неуверен и незаинтересован. Важно е да сте изразителни, за да избегнете подобни предразсъдъци, но и да внимавате със сигналите, които изпращате с лицевото си изражение.

Повдигнатите вежди и свитите устни може да накарат вашия събеседник да се чувства неловко и напрегнато. Най-добре е да поддържате възможно най-неутрално изражение и да се държите учтиво с останалите.

 

още от Техники за успех