Затвори

Слушай, мисли, уважавай!

Снимка: Shutterstock

Способността да комуникирате ефективно с вашите служители е може би най-важното лидерско умение. Именно то ви дава възможността да предавате точна и ясна информация на останалите и да разбирате това, което те ви казват. Ефективната комуникация е в основата, върху която се гради продуктивната работа в екип и здравите отношения между хората.

Гуруто на личностното развитие Дейл Карнеги казва в своята книга „How to Win Friends and Influence People“, че 90% от всички проблеми в мениджмънта произтичат от лошата комуникация. Ето няколко начина, по които най-добрите лидери избягват неразбирателствата и другите проблеми в общуването:

Те слушат, за да разбират

Хората искат да са сигурни, че гласът им се чува. Най-добрите лидери се стараят да отделяте повече внимание на казаното от техния събеседник, отколкото на размислите за начина, по който да му отговарят. Те постоянно задават допълнителни, изясняващи въпроси, с цел избягване на недоразуменията. Отделянето на време за разбирането на хората, с които говорите, им показва, че гледате на това което казват по сериозен и отговорен начин.

Те мислят, преди да говорят

Най-добрите лидери винаги си дават няколко секунди, преди да кажат каквото и да е било. Те се замислят върху думите си и върху начина, по които ще ги кажат. Ако има един комуникационен навик, които задължително трябва да придобиете, то това е той.

Те познават публиката си

За да комуникирате ефективно трябва първо да познавате хората, с които говорите. Най-добрите лидери знаят, че всеки човек е различен(същото важи и за всяка група или аудитория) и взимат предвид произхода, статуса, очакванията и културните норми на хората, с които говорят, преди да се изкажат. Дори лошите новини и комплексните идеи се възприемат по-добре, когато са представени по начин, фокусиран върху получателя.

Те се държат с уважение с всички

Най-добрите лидери никога не говорят по снизходителен и арогантен начин с другите и винаги им отдават нужното уважение. Никой не иска да говори с човек, които се смята за по-добър от събеседниците си.

Те контролират тона си

Комуникацията става далеч по трудна, когато човек не контролира емоциите си. Най-добрите лидери знаят как да управляват емоционалното си състояние, независимо дали изпитват гняв или тъга, страх или радост.  Те може да изразят емоциите си, било то чрез думи или по невербален начин, не те никога не позволяват чувствата им да превземат напълно комуникацията и поддържат уверен и спокоен тон.

Те поддържат позитивно отношение

Най-добрите лидери полагат целенасочени усилия за поддържане на позитивно отношение в комуникацията си с другите. Когато се държите с останалите по уважителен и учтив начин, те са по-склонни да ви отвърнат със същото.

Ако искате да сте възможно най-добрия лидер, трябва първо да се научите да бъдете добър комуникатор. Практикувайте и развивайте тези техники на общуване и ще постигнете тази цел.

......................

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, в своя блог.

още по темата
още от Техники за успех