Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Познаваш ли ги добре?

Снимка: Shutterstock

В основата на лидерството е умението на човек да управлява групи от разнообразни личности, а ключът към това е способността да разчита мислите и чувствата на останалите и да разбира какво ги отличава от техните колеги. Лидерът трябва да може да впряга тези различия в общите усилия на екипа за постигането на конкретна цел.

Ето няколко техники, които добрите лидери използват за "разкодирането" на техните служители:

Всичко започва със себепознанието

Най-добрите лидер знаят, че ако искат да разбират по-добре другите, първо трябва да отделят нужното време, за да опознаят себе си. Те търсят обратна връзка, за да разберат собствените си силни и слаби страни и да култивират по-добра представа за начина, по който техните думи и действия влияят на останалите и на тях самите.

Добрите лидери се учат да разпознават различните типове личности

Най-добрите ръководители отделят специално внимание на опознаването на различните типове личности, които могат да срещнат в офиса. Като за начало разгледайте типология на Майерс-Бригс, която представлява психометричен тест за определяне на личностния тип.

Те наблюдават и слушат

Най-добрите лидери са наблюдателни – те отделят нужното време, за да изслушват останалите и да обръщат особено внимание езика на тялото им. Колко по-отблизо наблюдавате някого, толкова по-добре започвате да го разбирате.

Те вникват под повърхността

Повечето хорa си създават впечатление за другите от това, което казват, но добрите лидери ги оценяват по това, което правят. Те вникват на по-дълбоко ниво, за да разберат какво кара хората да функционират и да действат по начина, по който действат. Те вникват под повърхността, за да намерят истинската същност на хората.

Добрите лидери наблюдават за емоция

Редица проучвания установяват, че хората, които показват емоциите си по-експресивно, са възприемани от другите като по надеждни, способни и компетентни. Лидерите търсят хора, които подхождат към работата си със страст и ентусиазъм.

Те гледат на нещата през призмата на мотивацията

За да можете наистина да разчитате емоциите и мислите на другите, трябва да знаете какво ги мотивира. Само тогава ще може да разберете истинските причини за действията и изказванията на другите. 

Разчитането на мислите и емоциите на хората и опознаването им на по-дълбоко ниво е много важно умение за всеки от нас, но е от особено значение за лидерите, които имат амбицията да постигнат нещо велико. Служителите разчитат на своя ръководител, а за да бъде добър той в тази си роля, трябва да познава добре както всеки един от тях поотделно, така и като екип.

.....................

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, в своя блог.

Редактор: Георги Георгиев

още по темата
още от Техники за успех
25
Вторник
Февруари