Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

50 млн. лв. приход от туристически нощувки

100

Приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла през януари 2018 г. достигат 50 млн. лв., или с 20,2% повече в сравнение с януари 2017 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 21,8%, така и от български граждани - с 18%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През януари 2018 г. в страната са функционирали 1 894 места за настаняване с над 10. Броят на стаите в тях е 56,2 хил., а на леглата - 124 хиляди. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5,4%, а на леглата в тях - с 13,2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2018 г., е 910 хил., или с 13,5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 15,8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През януари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 70,7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35,9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22,9% от нощувките на чужди граждани и 33% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6,4 и 31,1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2018 г. се увеличава с 11,5% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 373 хил., като е регистрирано увеличение с 13,6% при чужденците и с 10,1% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2018 г., са 227,4 хил. и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 145,6 хил., като 70,4% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 3,1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2018 г. е 26,6%, като се увеличава с 2,1 процентни пункта в сравнение с януари 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 38,3%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 26,2% и с 1 и 2 звезди – 14,4%.

още от Туризъм
13
Четвъртък
Декември