нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Близо 1,9 млн. българи са пътували с цел туризъм от юли до септември

Shutterstock

През третото тримесечие на 2018 г. 1,883 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 79.8%, са пътували само в страната, 14,8% - само в чужбина, а 5,4% са пътували както в страната, така и в чужбина, сочат данни на НСИ.

В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 5,5%, като броят на пътувалите само в страната или само в чужбина намалява съответно с 8,3 и 3,1%, докато броят на пътувалите в страната и чужбина се увеличава с 56,8%.

 През третото тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 844,6 хил., или 44,9% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 65 и повече години – 84,4% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям - 18% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (61,5%), така и в чужбина (78,4%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През третото тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 2,297 млн., или 87% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92,7%, а на тези в чужбина – 56,8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 43,2 и 31,1%. През третото тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 396,52 лв. в страната и 642,28 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 182,35 лв. в страната и 1 101 лв. в чужбина

още по темата
още от Туризъм