Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Над 1 милион българи пътували с цел туризъм през първите три месеца на 2018 г.

100

През първото тримесечие на 2018 г. 1,002 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 84,2%, са пътували само в страната, 13,2% - само в чужбина, а 2,6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 8,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 441,6 хил., или 44,1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 25 - 44 години - 90% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям – 20,5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (43,9%), така и в чужбина (47,9%) са били с цел „почивка и екскурзия”.

През първото тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 1,429 млн., или 94% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95,9%, а на тези в чужбина – 78,9%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 37,9%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 33,5%.

През първото тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 186,23 лв. в страната и 577,12 лв. в чужбина

още от Туризъм
18
Понеделник
Февруари