Затвори

Повече от 620 хил. българи са пътували в чужбина през април

Снимка: Shutterstock

През април в чужбина са пътували 620,8 хил. българи, което е с 2,4% повече в сравнение със същия месец на 2018 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Испания - с 15,8%, Франция - с 13,5%, Гърция - със 7,8%,Австрия - с 5,6%,    Германия - с 5,4%, Турция - с 3.6%, Сърбия - с 1,0%, Италия - с 0,9%, и други. Същевременно  намаляват  пътуванията  на  български  граждани към: Република  Северна Македония - с 5,4%,    Обединенотокралство - с 4,2%, Нидерландия - с 2,9%, Полша - с 2,2%, и други.

В сравнение с април 2018 г. e регистрирано увеличение по  всички наблюдаваницел и: „почивка и екскурзия“ - с 3,8%, „други“ - с 2,9%,и „служебни“ - с 0,3%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април  2019 г. формират пътуванията с  други  цели (гостуване,  обучение,  посещение  на  културни  и  спортни мероприятия) – 42,1%, следвани от тези със служебна цел – 29,5%, и  с цел почивка и екскурзия – 28,4%

През април  2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъщественикъм: Турция – 145,6 хил., Гърция – 124,4 хил., Сърбия – 55,4 хил., Румъния – 41,7 хил., Германия – 38,7 хил., Република Северна Македония -  37,3 хил., Италия -  28,8 хил., Австрия -  19,8 хил., Испания - 17,9 хил., Обединеното кралство -  14,1 хил,

През април  2019 г. страната ни е била посетена от 731,5 хил. чужденци, или с 4.2% повече в сравнение с април  2018 година. Регистрирано е увеличение по  всички наблюдавани цели: „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 4,9%, „служебна“ - с  4,6%, и„почивка и екскурзия“ - с 3,3%. Транзитните преминаванияпрез страната са 23,7% (173,0 хил.) от всички посещения на чужденци в България

От общия брой чужденци, посетили България през април 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55,4%, или с 2,9% по  вечев сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Германия - с 24,6%, Гърция - с 9,2%, Румъния - с  6,0%, Обединеното  кралство - с 6,0%, и  други.

Същевременно  намаляват посещенията на граждани от Франция - със 17,0%, Австрия - с 15,1%, Италия  - с 14,7%, Полша - със 7,3%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличават със 7,1%, като най-голямо е  увеличението на посещенията на граждани от Сърбия -  с 15,6%.

През април 2019 г. преобладава делът на посещенията сдруги цели – 40,4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 39,0%, и  със служебна цел – 20,6%

Най-много  посещения в България през април  2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 173,3 хил., Турция -  107,1 хил.,Гърция -  91,4 хил.,   Сърбия -  56,6 хил., Република Северна Македония - 49.1 хил., Германия – 30,6  хил.,  Украйна – 21, 2 хил., Обединеното кралство – 18,2 хил.,Полша – 13,3 хил., Италия -  12,7 хил.

още от Туризъм