Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

С 13% растат приходите от туристически нощувки

100

Shutterstock

Приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла през март 2018 г. достигат 44,9 млн. лв., или с 12,9% повече в сравнение с март 2017 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 13,2%, така и от чужди граждани - с 12,5%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През март 2018 г. в страната са функционирали 1 942 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56,8 хил., а на леглата – 114,9 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3,1%, а на леглата в тях - с 2,8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 832,9 хил., или с 6,4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9,9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През март 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72,2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37,3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20,9% от нощувките на чужди граждани и 32,4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6,9 и 30,3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2018 г. се увеличава с 4,8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 400,4 хил., като е регистрирано увеличение с 5,2% при българите и с 3,9% при чужденците. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2018 г., са 274,2 хил. и са реализирали средно по 1,9 нощувки. Чуждите граждани са 126,2 хил., като 71,9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2018 г. е 24,1%, като се увеличава с 0,5 процентни пункта в сравнение с март 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 33,8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 24,2%, и с 1 и 2 звезди – 14,3%.

още от Туризъм
19
Събота
Януари