Затвори

Стабилен ръст на приходите от туристически нощувки през март. Хотелите с 4 и 5 звезди привличат най-много

През март с 8,3% на годишна база са нараснали приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла, достигайки 48,7 млн. лв. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 13%, така и от чужди граждани - с 3,7%.

През март 2019 г. в страната са функционирали 1 964 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57,4 хил., а на леглата – 116,3 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1,1%, а на леглата в тях - с 1,2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г., е 873,8 хил., или с 4,9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 11,4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През март 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18,4% от нощувките на чужди граждани и 31.6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8,5 и 31,4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2019 г. се увеличава с 8,1% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 432,7 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите, така и при българските граждани, съответно с 9,2 и 7,5%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2019 г., са 294,8 хил. и са реализирали средно по 1,8 нощувки. Чуждите граждани са 137,9 хил. и са реализирали средно по 2,4 нощувки, като 76% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2019 г. е 24,9%, като се увеличава с 0,8 процентни пункта в сравнение с март 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 33,9%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24% и с 1 и 2 звезди – 16,1%.

още от Туризъм