нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Стартира втората фаза на схемата за държавна помощ за туроператорите

Снимка: Shutterstock

От днес се приемат заявления по втората фаза на схемата за държавна помощ за туроператори, които осъществяват организирани туристически пътувания с въздушен транспорт до Република България. Помощта ще обхваща полетите извършени в периода от 01.01.2021 г. до 31.05.2021 г. Крайният срок за кандидатстване е 16:30 ч. на 7 юни тази година. 

Допустими кандидати (бенефициенти) за помощта по Фаза II са туроператори, които в туристическите пакети, продавани на туристите, са използвали услугата на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и редовни полети с капацитет не по-малко от 100 места до Република България.

Те могат да получат помощ в размер на 35 (тридесет и пет) евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Помощта се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базирано заявление за кандидатстване и придружаващите го документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес:

Ръководството за работа със системата СУНИ (вкл. видеоръководство) е достъпно ТУК.

С Насоките за кандидатстване за прилагане на фаза II на Схемата за държавна помощ  „Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм“ за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г., можете да се запознаете ТУК.

още от Туризъм