нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Туроператорите вече могат да кандидатстват за държавна помощ от 35 евро на пасажер

Туроператорите вече могат да подават документи за държавна помощ от 35 евро на турист в чартърен или редовен полет към България. Помощта се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, но само за полети с капацитет не по-малко от 100 човека.

По мярката са предвидени 55 млн. лв. за първия период на реализация от 14 май до края на годината Този бюджет е определен на база прогнозен брой очаквани организирани туристически посещения на чуждестранни туристи за същия период е около 795 000 чуждестранни туристи.

Всички туроператори, независимо от местонахождението на тяхното седалище, могат да се възползват от отпуснатите средства. Условието е те да ползват услугите на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз, издаден в Република България или друга държава член на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или трета страна.

Полетите, които ще се извършват през периода от 1 януари 2021 година до 14 май 2022 година ще са предмет на нова нотификация. Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 800 000 евро на предприятие по фаза 1 под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.

Информация за условията и правилата за кандидатстване са качени на официалния уебсайт на Министерството на туризма.

още от Туризъм