Управление

Лица

|

Архитекти по транспорта

Архитекти по транспорта

Основните мениджърски позиции в "Гопет Транс" са заети от колеги, чиято кариера е започнала при нас, разказва Ирина Станчева, HR мениджър на компанията

- Госпожо Станчева, коя е силата, която позиционира "Гопет" като водеща българска транспортна и логистична компания?

- "Гопет" е българска компания с над 20-годишна история, централен офис в България - в София, и офиси в Румъния, Полша, Австрия, Гърция и Испания. Реализирането на възможности чрез потенциала на хората е това, което ни прави развиващи се, стабилни и успешни. Професията спедитор е предизвикателство - за ума, за компетентностите, за силата на духа. Тази професия разширява личните хоризонти. Чрез нея научаваш много - за географията, за икономиката на различните държави, за търговските взаимоотношения и най-вече за хората. Учиш се да мислиш "извън рамките". Международната федерация на спедиторските асоциации (FIATA) описва работата на нашите колеги като "архитекти по транспорта".

- Как намирате баланса между квалификациите на служителите и необходимите качества, които трябва да притежават?

- В процеса на подбор за нас е важно бъдещите ни колеги да притежават както специфични функционални компетентности, така и компетенции на поведението, които са неизменна част от контактите ни с клиенти и колеги, партньори и подизпълнители. Търсим комуникативност, гъвкавост, умение за решаване на проблеми, работа в екип, приоритизиране и разбира се - мотивация и хъс за постигане на общите ни цели. Трудно е да намерим съвкупността на тези компетенции при завършващите студенти, тъй като образователната ни система залага най-вече на придобиването на знания. Имаме изградени ползотворни партньорства с университетите и за да бъдем част от реализацията на младите хора, организираме традиционно лятна стажантска програма. Тя им дава възможност да изградят реална представа за нашия бизнес, да бъдат част от бизнес екипите ни. Подпомага изграждането на необходимите компетенции в реална бизнес среда. Работата в екип дава на стажантите добър опит и реална практика, стига да са достатъчно ангажирани и целенасочени.

- Какви са възможностите за развитие в компанията?

- Още при започване на работа при нас всички получават едни и същи общовалидни знания и умения чрез включването им в академия Gopet Basic. Това е първата стъпка за създаване на възможности за хоризонтално развитие. През изминалата година в Gopet Academy Basic преминаха успешно 28 наши колеги. "Гопет" цени активните и инициативните, хората с предложения, ангажиращи се в реализацията им. Показателен за това е фактът, че основните мениджърски позиции са заети от колеги, чиято кариера е започнала при нас.

- Моля, разкажете за ролята на HR специалиста в развитието на компанията?

- Специалистите по HR в компанията са партньори както по отношение на индивидуалното развитие на компетенциите, така и по отношение на подобряване на ефективността и бизнес процесите. Нашата роля е и да подпомогнем мениджмънта в поддържането на среда, подкрепяща инициативността, професионалното развитие, честната и открита комуникация, доверието и уважението. Успяваме да постигнем това чрез серия от ежегодни инициативи. Работим по различни проекти и социални  кампании, които дават възможност на всеки да изяви потенциала си и да покаже качества, различни от тези, които изискват ежедневните задачи.               

 

"ГОПЕТ ТРАНС" е създадена през 1995 г. в София. Основни дейности са международен сухопътен и морски транспорт, складиране и логистика. Предоставя интермодални решения. Устойчивото развитие на фирмата през последните години я превръща в един от лидерите на пазара у нас. Централата е в България, има офиси в Румъния, Полша, Гърция, Австрия и Испания. За повече информация: http://gopettrans.com/bg/