нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Двама нови членове в Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Снимка: Мениджър Нюз

Двама нови членове влизат в Управителния съвет на УниКредит Булбанк. След получаване на регулаторните одобрения, официално членове на борда на най-голямата банка в страната стават  Андреа Тониети, директор „Човешки ресурси“ и Велко Джилизов, директор на управление „Правно“.

Андреа Тониети има повече от 20 години международен опит в групата на УниКредит в сферата на финансите и човешките ресурси.

Професионалната му кариера в Групата започва през 2001 г. в звено „Планиране и контрол“ към Главния финансов директор на УниКредит Сървисиз, като в периода 2005-2012 г. заема длъжността директор. През следващите години заема различни позиции в области, свързани с планиране, обучение и развитие на човешките ресурси, възнаграждения и придобивки, като е заемал позиции на Старши бизнес партньор в „Човешки ресурси“ и Мениджър „Човешки ресурси“. От 2018 г. поема длъжността Директор на управление „Човешки ресурси“ на УниКредит в Унгария, а от 1 ноември 2020 г. заема позицията Директор на управление „Човешки ресурси“ на УниКредит Булбанк.

Велко Джилизов, Директор на управление „Правно“ също се присъедини към Управителния съвет на банката през месец август.

Той започва кариерата си в УниКредит Булбанк през 1996 г. като заема различни длъжности в области, свързани с вътрешен одит, управление на риска, правен и регулативен контрол, като е заемал длъжността Старши мениджър на отдел „Правно обслужване на Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране“, като на тази позиция е участвал в едни от най-големите проекти за финансиране в България. От 2012 година заема длъжността Заместник-директор на управление „Правно и регулативен контрол“, Директор управление „Правно и регулативен контрол“ и Директор на управление "Правно" в УниКредит Булбанк и неговите дъщерни дружества в България.

още от Управление