нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Консервативен, умерен или агресивен?

Снимка: Shutterstock

Преди да започне да инвестира, всеки трябва да си зададе следния въпрос: какъв е профилът ми като инвеститор? Рискът и доходността вървят ръка за ръка, така че в зависимост от това какво е готов да загуби, инвеститорът ще има един или друг профил. Това е ключово значение при избора на продукти и финансови средства, които карат спестяванията ви да растат, пише испанското икономическо издание eleconomista.es.

В допълнение към избягването на риска, фактори като наличните пари, финансовото състояние и целта във времето маркират вида на инвестицията, от която се нуждае всеки човек. Например, инвестицията на някой, който иска да увеличи спестяванията си в момента, няма да бъде същата като тази на някой, който се стреми да генерира дългосрочен финансов капацитет. Поради тази причина е най-препоръчително инвеститорът да потърси персонализиран финансов съвет от експертни мениджъри. 

Разбира се, никой  не трябва да разпределя спестяванията си за продукт, от който не разбира, така че освен съвети е препоръчително да се култивира лично финансово образование. От Националната комисия за пазара на ценни книжа (CNMV) съветват да не се доверявате на хора, които предлагат продукт с висока доходност и без риск, защото тази комбинация не съществува. В този контекст стандартната класификация в инвестиционния свят определя три типа инвеститори: консервативен, умерен или агресивен.

Консервативен - Този инвеститор се опитва да запази капитала и се стреми да преодолее инфлацията. Необходимият минимум тук е една инвестиция. С тази цел рискът, който се допуска, е много нисък. Имайки предвид, че нулевият риск не съществува, той разпределя парите си главно за активи с фиксиран доход и обикновено отделя около 15% за активи с променлив доход, за да осигури допълнителна възвръщаемост, и то винаги в големите компании капитализация и чиято платежоспособност и стабилност са повече от доказани. Дългосрочната брутна годишна възвръщаемост, която се очаква от инвеститор с този профил, е малко над тази на 10-годишните държавни облигации (активи, които се считат за безрискови).

Умерен - В този случай целта е да се постигне баланс между стабилност и растеж на собствения капитал, така че допустимата експозиция на риск е междинна. По този начин умереният инвеститор е склонен основно към активи с фиксиран доход, въпреки че процентът, който те разпределят за фондовия пазар и други активи с подобен риск, обикновено е около 35%.

Агресивен - Инвеститорът с агресивен профил се стреми да максимизира рентабилността, така че излагането му на риск е високо. Следователно по-голямата част от капитала отива за акции или активи с подобен риск. Логично е, че този профил поддържа по-високи колебания, така че диверсификацията е особено важна за смекчаване на ефектите от по-голямото излагане на риск. Обикновено този тип инвеститори притежават голям опит и по-задълбочено разбиране за това как работят пазарите.

Други класификации

Има и други класификации, за да се определи какъв тип инвестиции най-добре подхождат на човек. Например, в зависимост от инвестиционната цел. В този случай има два вида, стратегически инвеститори и финансови.

В първия случай това обикновено са компании, които са свързани с компанията, в която ще бъде направена инвестицията, като конкурент, доставчик, клиент. Целта на тази инвестиция е да създаде добавена стойност. От своя страна финансовите инвеститори се стремят да генерират финансова възвръщаемост на направената инвестиция, така че те са фокусирани върху сектори, в които може да има силен растеж.

Друг "критерий" за инвеститорите е според начина им на работа. По този начин има така наречените приятели, семейство и глупаци; бизнес ангелите; семейният офис; или рисков капитал. Приятелите, семейството и глупаците представляват група хора, близки до фирмената среда, която те финансират с цел да накарат проекта да продължи. Обикновено те отпускат малки суми в краткосрочен план в замяна на малка или никаква рентабилност.

Различен е случаят с бизнес ангелите. Това са лица, които инвестират собствени активи, опит и контакти в нови компании, като стартиращи фирми, за да получат дялово участие и бъдеща печалба. Според последния доклад на Испанската асоциация на бизнес ангелите, 45% от инвеститорите в тази категория имат по-малко от пет инвестиции едновременно, докато средната сума, която се отделя за стартъп компания, е 37 600 евро.

От своя страна семейният офис представлява семейни групи, които извършват цялостно управление на своите активи сами или чрез специализирани организации. Те могат да покриват услуги като глобално финансово-данъчно планиране, управление на активи, управление на инвестиции.

В рамките на рисков капитал, в който се правят инвестиции в компании с висок потенциал за растеж чрез влизане на акционери, се разграничават два аспекта: частен капитал и рисков капитал. В първия случай се инвестира във всички видове частни компании в замяна на контролиране на висок процент от компанията. В рисковия капитал той се ангажира с технологични компании или стартиращи компании. Обикновено се разпределят по-малки суми, като обикновено се купуват между 20% и 30% от компанията.

По отношение на рисковия капитал Националната комисия за пазара на ценни книжа (CNMV) твърди, че „несигурността относно развитието на бизнеса означава, че това е дейност, запазена за професионални инвеститори (готови да поемат риска в замяна на значителни капиталови печалби, в случай че еволюцията на компанията е задоволителна) или на публични субекти (които по стратегически причини могат да се интересуват от насърчаване на развитието на определен индустриален сектор)".

И накрая, тематичните инвестиции, т.е. в които целите на компаниите са съобразени с интересите на инвеститорите, придобиват все по-голямо значение. Има много продукти, които ви позволяват да се изложите на специфични тенденции като демографското стареене, изменението на климата, Big Data, изкуствения интелект и други.

"Този ​​набор от инвестиции предлага по-голяма гъвкавост при избора на активи, като дава възможност на инвеститора да инвестира директно в конкретни теми. Те могат да бъдат съобразени с вашия начин на мислене и ценности и следователно предлагат нещо повече от само рентабилност, но и възможността да допринесете с финансиране за тези каузи, в които вие сами вярвате", обяснява Хавиер Руа, експерт в областта на управлението на стратегията за клиенти на Banco Sabadell. 

Тематичната инвестиция надхвърля бариери като капитализация или география. Тя предлага силно диверсифициран подход, при който експертът идентифицира печелившите компании в основните тенденции, които ще доведат до трансформация в обществото. Те са инвестиции, предназначени за дългосрочен план, пише още изданието. 

Източник: eleconomista.es

Превод и редакция: Нели Тодорова 

още по темата
още от Техники за успех