Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Николай Хаджидончев бе преизбран за председател на БГФАРМА

Изпълнителният директор на "Актавис" ЕАД Николай Хаджидончев беше единодушно преизбран за Председател на Управителния съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФАРМА). Това стана на проведено вчера Отчетно-изборно събрание на БГФАРМА, на което бе решено той да продължи своя мандат като председател и през следващите две години.

Николай Хаджидончев има над 17 години опит във фармацевтичната индустрия. От октомври 2011 г. до 26 юли 2016 г. той е генерален мениджър на Teva Pharmaceuticals България. След придобиването на "Актавис" от "Тева Фармасютикълс", от август 2016 г. Николай Хаджидончев е изпълнителен директор на "Актавис" ЕАД - търговската част на обединената компания в България.

Освен преизбирането му, на отчетно-изборното събрание на БГФАРМА беше увеличен и броя на членовете на УС, от 7 на 9 компании. Към досегашните членове на УС - "Актавис" - компания на "Тева", "Майлан", "Софарма", "Екофарм", "Гедеон Рихтер", "Егис", "Фармасуис", бяха гласувани компаниите "Зентива" и "Полфарма".

"Ръководството на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация ще продължава активно да работи за реален достъп до лечение на всички български граждани, чрез развитие на реална прогенерична политика у нас, която да бъде приета от всички национални институции в здравеопазването. За обществото е изключително важно реалната прогенерична политика да бъде осъществена чрез точни законови и подзаконови норми, както и в параметрите на бюджета на НЗОК, чрез целеви бюджети за генерични и биоподобни медикаменти. Всички наши усилия продължават да бъдат в името на подобряване на достъпа на българските граждани до качествени медикаменти на достъпни цени", коментира Николай Хаджидончев.

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация е учредена през юли 2001 г. Асоциацията се наложи като единствената браншова организация, представителна за български, чуждестранни генерични и биоподобни производители, доставящи своите лекарствени продукти на българския пазар. БГФармА обединява четиринадесет генерични и биоподобни фармацевтични компании, представени в България.

още от Управление